Hoppa till huvudinnehåll

De rumänska romerna fick tak över huvudet

Bild: Yle läger

De rumänska romerna fick tak över huvudet och får åtminstone i en vecka sova på Rastböle campingplats. Men deras problem måste i sista hand lösas i deras hemland, säger Migrations- och Europaminister Astrid Thors.

Enligt uppgifter till Svenska Yle har de kunnat övernatta i en stuga på Rastböle campingplats, där de ska få stanna i en vecka. Några av dem överväger nu att köpa en husvagn så att de skulle kunna stanna längre.

I går övervägde man ännu att övernatta under Brändö bro.

Helsingfors stad kan strikt sett göra så här, säger Thors
angående gårdagens rivning av de rumänska romernas bostadsbaracker i Fiskhamnen.

Thors påpekar också att romerna inte vill registrera sig hos socialmyndigheterna för att få hjälp. Registrering innebär att myndigheterna har koll på hur länge en person har vistats i landet. Efter tre månader ska man kunna visa att man kan försörja sig själv. I annat fall hotas personen i fråga av utvisning.

Det är fråga om en kollision mellan det rörliga folket i Europa och EU:s rörlighetsregler, säger Astrid Thors.

Hon ser inte heller någon snabb lösning i det här skedet.
Det handlar om personer som kanske delvis lockats till Finland på felaktiga grunder. De tror att de har tillgång till arbete och att de kan försörja sig på tiggande.

Astrid Thors anser att det är ett gemensamt problem i Europa som borde lösas genom att de romska barnen får en bättre utbildning i sina egna länder. Också diskrimineringen i romernas hemländer måste få ett slut, konstaterar hon.

De rumänska romerna har tidigare sagt att de planerar att återvända till Rumänien i mitten av november.


(Av Maria von Kraemer)

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen