Hoppa till huvudinnehåll

Elkonsumtionen ökar - men långsammare

En glödlampa
En glödlampa Bild: Yle/Arja Lento släcka

Elkonsumtionen fortsätter att växa, men tillväxten är långsammare i jämförelse med tidigare prognoser,
säger Finlands Näringsliv EK som tillsammans med energiindustrin utarbetat en ny prognos.

Efterfrågan på el förutspås växa med en tredjedel fram till år 2030. Konsumtionen växer mest inom servicebranschen och i trafiken. Laddningsbara elbilar innebär större elkonsumtion i trafiken.

I bedömningen ingår en hel del osäkerhetsfaktorer. Utgångspunkten är att servicebranschens elkonsumtion växer kraftigt. Elbehovet i servicebranschen väntas öka med 40 procent före år 2030.

Elbehovet ökar också inom industrin trots den strukturomvandling som pågår. Om 20 år väntas industrin fortfarande stå för ungefär hälften av elkonsumtionen i Finland.

Energieffektiviteten ökar betydligt under de närmaste åren på grund av de åtgärder som vidtas för att bekämpa miljöproblem, sägs det i rapporten.


(Av Maria von Kraemer)

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes