Hoppa till huvudinnehåll

Stark uppgång i hatbrotten

Bild: Yle Merja Elonen biblioteksservice

Hatbrotten ökar starkt, visar en utredning från Polisyrkeshögskolan.

I fjol anmäldes 859 misstänkta brott till polisen. Siffran är betydligt större än tidigare år, visar utredningen.

Med hatbrott avses handlingar vars motiv är fördomar eller fientlighet mot en annan referensgrupp. Hatbrott innefattar också rasistiska brott.

Brotten kan rikta sig mot offrets etniska tillhörighet, religiösa övertygelse, sexuella eller könsrelaterade läggning eller handikapp, säger Laura Peutere som gjort utredningen vid Polisyrkeshögskolan.

Inrikesministeriets kanslichef Ritva Viljanen är nöjd över att man systematiskt börjat föra statistik över hatbrott. Hon är oroad över hur brotten har ökat, särskilt på nätet. Hatbrott kan handla om flera olika brottsrubriceringar - också misshandel och ärekränkning.

Huvudstadsproblem
I Helsingfors har antalet brottsmisstankar med rasisitiska inslag mer än fördubblats från år 2007. Det beror ändå delvis på att man har utvecklat statistiken på just det här området. Statistiken över hatbrott har blivit mera omfattande.

År 2008 handlade 23 brottsanmälningar om sexuell läggning och könsminoritet. Brotten handlade om misshandel eller verbala förolämpningar eller hot.

Religion låg bakom 53 brottsanmälningar. I 17 av dem var brottsoffren muslimer. Brottsanmälan gjordes för bland annat skadegörelse av böneutrymmen.

I 28 brottsanmälningar var offrets handikapp orsaken till brott. Det kunde till exempel vara fråga om att en taxi vägrat ta upp en rullstolsbunden person.


(Av Patrick Holmström)

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes