Hoppa till huvudinnehåll

Skärpta straff för rasistiska brott

Straffbestämmelserna för rasistiska brott skärps.
De lagar som gäller brott av rasistisk och främlingsfientlig natur ska förtydligas.

En arbetsgrupp vid Justitieministeriet föreslår att bestämmelserna om hets mot folkgrupp ska göras klarare så att också så kallade hatbrott förtydligas. Vid sidan om
religion nämns nu livsåskådning, härkomst, sexuell inriktning och funktionsnedsättning som brottsmotiv.

I fråga om hets mot folkgrupp tas det in ett nytt gärningssätt kallat "att ställa till allmänhetens förfogande". Med det avses till exempel att öppna länkar till rasistiska internetsidor.

Också sammanslutningar eller föreningar ska kunna ställas till svars för hets mot folkgrupp, olaga hot eller ärekränkningsbrott.

Vetenskap och konst definieras klarare

Sådan verksamhet - till exempel vetenskap och konst -
där yttrandefriheten spelar stor roll ska definieras klarare.

Om till exempel journalister ställs till svars för uttalanden som andra har gjort i intervjuer kan det äventyra yttrandefriheten och försvåra den offentliga debatten.

Arbetsgruppen har lämnat sitt förslag till justitieminister Tuija Brax (Gröna). Förslaget är kopplat till Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet och till ett nationellt genomförande av EU:s rambeslut om bekämpande av rasism.


(Av Maria von Kraemer)

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes