Hoppa till huvudinnehåll

Fredrika Åkerö har många järn i elden

Fredrika Åkerö
Fredrika Åkerö Bild: YLE/ Patrik Rosström fotad mars 2010

25-åriga Fredrika Åkerö (SFP i Raseborg) har ett tufft år bakom sig som ordförande för bildningsnämnden i Raseborg. Själv tycker hon att hon skött uppgiften bra och att arbetet i bildningsnämnden har förlöpt rätt väl. Hon medger ändå att det är utmanande då det i nämndmötena deltar 13 medlemmar, tjänstemän och dessutom en representant från stadsstyrelsen.

Det som är nytt för Fredrika Åkerö i rollen som ordförande för en stor nämnd är att många invånare tar kontakt med henne och vill diskutera med henne. Hittills har hon ändå klarat av att svara på den respons hon har fått.
Mer politik smakar
Vid sidan av studierna i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi är Fredrika Åkerö politiskt aktiv på många fronter. Hon är nu viceordförande inom SFP:s ungdomsavdelning SU. Nästa mål är att bli ordförande för SU eftersom nuvarande ordförande slutar. Valet är 9 maj.
- Jag tror inte jag har stuckit under stol med att jag är ambitiös.
- Det är rätt beslut för mig att ställa upp och jag märker också att jag blir ivrigare och ivrigare. Det är inget som konkurrerar utan politik stöder varandra.

Fredrika Åkerö säger också att hon avgör sin riksdagsvalskandidatur enligt hur det går i ordförandekampen.
- Sitter man på en sådan post tycker jag det är självklart att man också är intresserad av att ställa upp i riksdagsvalet, men om man inte blir vald så är det kanske också en signal att man inte ska ställa upp.

Om ordförandeskapet inom Svenska Kvinnoförbundet säger Fredrika Åkerö att hon har tid för det senare. SU-uppdraget är mera åldersbetonat.
Raseborg kan ha nytta av Fredrika Åkerö som SU-ordförande tror hon själv. Som ordförande får hon delta i viktiga SFP-möten varje vecka och kan på så sätt föra fram Raseborg och ta del av väsentlig information om vad som är på gång.
Mycket är aktuellt inom bildningen i Raseborg
Inom bildningsväsendet är många frågor aktuella just nu. På tisdagskvällen (2.3) beslöt bildningsnämnden bland annat att ett moduldaghem ska byggas i Karis.

Tidigare signaler från stadsstyrelsen har varit att det blir för dyrt och att det finns en hel del fastigheter som inte används. I någon av dem kunde ett nytt daghem köra igång. Bildningsnämnden tycker ändå att fastigheterna inte motsvarar behovet så att den tillfälliga baracken vid Sandbo och avdelningen Regnbågen ska kunna stänga.

Fredrika Åkerö säger att nämndens medlemmar nu borde jobba med att lobba i frågan och diskutera med stadsstyrelsemedlemmarna. Problemet är bara tidsbrist.
- Jag skulle t.ex. önska prata mycket mera med stadsstyrelsemedlemmar, men också med medlemmar i sektionen under nämnden.
- Men här tycker jag nog att när jag har pratat inom SFP-gruppen under det senaste året så att det nu skulle finnas en beredskap att göra den här satsningen som behövs.
- Vi måste få ett beslut. Annars kan man ju ifrågasätta nämndens kompetens eller kapacitet.
Gymnasiefrågan bör debatteras
Också frågan om ett Västnyländskt gymnasium är på tapeten. Utredningar och diskussioner kring frågan har varit aktuella sedan början av året, men signaler från t.ex. Hangö visar att intresset där inte är så stort för en sammanslagning av gymnasierna.

I Raseborg är det nu snarare aktuellt att diskutera ett gymnasiesamarbete bara inom Raseborg. Frågan måste diskuteras inte bara för att utveckla verksamheten utan också för att antalet svenskspråkiga potentiella gymnasieelever minskar i antal, säger bildningsnämndens ordförande Fredrika Åkerö.

Större ändå inte automatiskt bättre

De små gymnasierna får ändå förhöjda statsandelar och det innebär att det inte direkt lönar sig att slå samman de små gymnasierna, säger Fredrika Åkerö.
- Nu var signalen i nämnden att vi ska fundera på våra egna gymnasier. Vi ska tänka på innehållet och försöka bygga upp hållbara specialiseringar eller nischer.

Genom att tänka specialiserat kan de olika gymansierna locka elever från olika håll. Fredrika Åkerö nämner t.ex. möjligheten till teater och dans i Karis.
- Jag tror ändå att det finns en del som kan tänka sig resa den här vägen om man tycker att utbildningen är värd det.
Tveksam till tvåspråkigt
Samlingspartiet har fört fram möjligheten till ett tvåspråkigt gymnasium i regionen och Raseborg. Fredrika Åkerö ser för- och nackdelar med det.

- Det är klart att jag som SFP:are är lite tveksam till om det är en bra lösning i det här skedet. Rent ekonomiskt finns inte ett sådant behov eller tryck att slå samman gymnasierna just nu. Det handlar mera om hur man ska kunna förbättra innehållet.

Fredrika Åkerö säger att mera samarbete på finskt och svenskt håll säkert är bra. Dessutom efterlyser hon nu en bred debatt eftersom det är en så stor fråga.

(Av Petra Thilman)

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland