Hoppa till huvudinnehåll

Tandingrepp och Marevan

Patient hos tandläkaren.
Patient hos tandläkaren. Bild: YLE/Mika Kanerva webbdoktorn

Måste man göra ett uppehåll med Marevan före ingrepp hos tandläkaren?

Marevan (warfarin) är en medicin som tas t.ex. av patienter med kroniskt förmaksflimmer eller konstgjorda hjärtklaffar och som minskar risken för blodpropp. Samtidigt ökar risken för blödningar. Om man använder Marevan skall man tala om det för sin tandläkare.

Normal tandvård, inklusive borttagning av tandsten, går att utföra utan ett uppehåll i Marevanbehandlingen. Också hos patienter utan Marevan kan tandköttet blöda då tandstenen skrapas bort och Marevan förorsakar naturligtvis större blödningar.

Tandutdragningar och Marevan är dock ingen bra kombination.

Om en tandutdragning blir aktuell för en patient som använder Marevan ska den läkare som ordinerat medicinen konsulteras.

Före en eventuell tandutdragning ska INR-värdet kontrolleras noggrant. Värdet får inte överstiga 3. Ett INR-värde på mellan 2 och 3 är acceptabelt och ett värde under 2 är ännu bättre, förutsatt att grundsjukdomen så tillåter.

För att INR-värdet skall sjunka krävs ett medicinuppehåll på några dagar, vilket rubbar hela INR-balansen, varefter man blir tvungen att börja om från början med att hitta rätt dosering. Om möjligt försöker man därför undvika tandutdragningar hos patienter som står på Marevan.

Patientens hälsa får inte riskeras p.g.a. en tand och ibland tillåter inte grundsjukdomen ett uppehåll i medicineringen. Beslutet om ett uppehåll i medicineringen fattas i samråd med den vårdande läkaren och är beroende av orsaken till medicineringen.

De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.

Läs också

Webbdoktorn

Nyligen publicerat - Hälsa