Hoppa till huvudinnehåll

ESA-banan tar form - siktet på 2030

Allmänheten ska få säga sitt om hur de anser att den planerade järnvägsförbindelsen mellan Esbo och Salo ska se ut. ESA-banan, eller ELSA-banan som den tidigare kallades, ska vara färdig senast 2030 om allt går som planerat.

Trafikverkets järnvägsavdelning ordnar informationsmöten för allmänheten där de får bekanta sig med ESA-banans preliminära utredningsplan. Igår samlades runt 100 Lojobor i stadshuset för att bekanta sig med planerna.

Utredningsplanens mål är bland annat att utreda var banan kunde byggas. Mellan Esbo och Lojo är det till exempel redan klart att linjedragningen går nära Åboleden men vidare från Lojo till Salo jämför trafikverket fortfarande flera olika alternativ.

Utgående från allmänhetens respons ska den preliminära utredningen sedan finslipas i maj. På samma gång blir också miljökonsekvensbedömingen färdig berättar Jussi Lindberg som är överinspektör på Trafikverkest järnvägsavdelning.

De preliminära planerna ska sedan stå som grund i den fortsatta planeringen.

ESA-banan är en av de viktigaste frågorna som Lojo stad lyfter fram då statsminister Matti Vanhanen besöker Lojo på lördag.

(Av Veronica Montén)

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland