Hoppa till huvudinnehåll

Orsaker till att bron bågnar utreds ännu

Bild: YLE/Jesper Alm broolycka

På måndagen inleds arbetet med att bryta sönder isen under och omkring Kvarnbron i Åbo centrum som är stängd för trafik på grund av ett allvarligt säkerhetsfel. På lördagen bågnade bron med omkring en meter och på söndagen sjönk den ytterligare. Det finns fortfarande en risk att bron kollapsar.
Enligt byggherrechef Kimmo Laula inleds arbetet med att bryta isen vid Kvarnbron under måndag morgon. Klockan åtta görs en ny mätning av bron och senast på tisdagen placeras pråmar under bron för att förhindra att bron rasar till å-botten. Det här är inte ett försök att rädda bron utan ett sätt att slippa sanera åbottnen med dykare. Den största utmaningen blir att bryta isen mellan Martinsbron och Kvarnbron eftersom isbrytaren inte ryms under Martinsbron, säger Laula.

Laula är mycket överraskad att bron gett efter. I nuläget vet man inte vad som förorsakat olyckan men tar det säkra före det osäkra och håller bron stängd.
Enligt Laula har bron sjunkit ner totalt en meter på mitten. Brons fundament har också gett efter och sjunkit ytterligare.
Bron länge ur bruk
Centralen för undersökning av olyckor kommer under veckan att sätta i gång en utredning - trots att ingen egentlig olycka har inträffat.
Fakta om Kvarnbron Bron öppnades för trafik 1975
Den är 93 meter lång och 20 meter bred
Över 20 000 bilar kör över bron varje dag

Sannolikheten är nu stor att bron måste rivas och byggas på nytt vilket innebär att den troligtvis är ur bruk i minst ett år.

Larmet om felet ringdes in kl. 6.44 på lördagsmorgonen då en förbipasserande sett att bron gungade ovanligt mycket och hade fallit ner i en onaturlig ställning.

Allvarlig olycka

Byggmästaren Keijo Tuomisto var en av de första på plats. Då han kom till platsen trodde han först att det rörde sig om ett skämt.

Snart uppdagades dock hela omfattningen då Tuomisto såg att bron hade rört på sig otaliga centimeter och stora sprickor hade uppstått i asfalten på båda sidor om bron.

Under måndagen ska brospecialister tillsammans med stadens experter undersöka skadorna och då kan man med säkerhet säga hur länge bron är ur bruk.

Kollektivtrafiken berörs

Kvarntunneln har endast en fil i bruk och bilisterna kan endast svänga till vänster. Högerfilen mot stan längs med Östra Strandgatan är avstängd.

Bussarna 9, 50, 51, 53, 54 och nattlinjen 36 berörs av olyckan och kör till centrum via Aurabron. Från och med måndag berörs också bussarna 3, 55 och 56.

Från och med tisdag kl 12 kör också buss nummer 1 en annan rutt. Då kör ettan från hamnen till salutorget via Slottsgatan- Lasarettsgatan - Eriksgatan. Från salutorget mot hamnen trafikerar bussen normalt.

Den över 90 meter långa Kvarnbron byggdes på 1970-talet. Bron har haft en del problem allt sedan den byggdes och staden har sedan bron byggdes granskat den två gånger per år.


(Av Sara Mannsén)

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland