Hoppa till huvudinnehåll

Tänder - när de egna måste ersättas med konstgjorda

Löständer
Implantatbro för övre käken. Löständer Bild: YLE/Stefan Federley implantatbro

Den finns en mängd olika alternativ att välja mellan när en eller flera egna tänder ska ersättas med konstgjorda. Vilken lösning man väljer beror mycket på patientens önskemål – och tyvärr också på ekonomiska faktorer.

Vilka alternativ finns? | Reparation av konstgjorda tänder | Vård av proteser

Vem behöver konstgjorda tänder?

Vanliga orsaker till behov av protetiska lösningar i munnen är funktionsstörningar och/eller störningar i utseendet, dvs. färgfel, fel ställning eller luckor i tandraden. De bakomliggande orsakerna är alltså oftast tandlossning eller skador på tandspetsarna. Medfödda fel är mer sällsynta.

Funktionsstörningar betyder t.ex. försämrad tuggförmåga, smärtor i tuggmusklerna eller käkleden eller svårigheter med uttalet. Funktionsstörningar är ofta lätta att anpassa sig till, så länge de inte förorsakar smärta. Åsikterna är dock många. En del personer anser att de klarar sig med bara några tänder (t.o.m. utan tänder), medan andra anser att saknaden av en enda baktand är störande.

Tandläkarens uppgift är vanligen att föreslå en sådan vård som behövs för att upprätthålla funktionen eller förebygga funktionsstörningar. Idag, när utseendet betyder allt mer, ska tandläkaren också kunna ta ställning protetisk vård för patienter som vill förbättra estetiken.


Olika sorters protetiska lösningar

Enskilda kronor:

Man ersätter en skadad tand med en protetisk krona, som kan vara gjord av akryl, helkeramiskt material, guld eller metallokeramiskt material (guld+porslin).

- Jacketkrona: den resterande delen av tanden formas för att man ska kunna cementera fast en krona på den

- Stiftkrona: den resterande tandroten har rotbehandlats och man förankrar kronan med ett stift i rotkanalen då man cementerar fast tanden

- Implantatkrona (se särskilt kapitel)

Broar:

Man ersätter en borttappad eller flera borttappade tänder med en protetisk bro som kan vara gjord av helkeramik eller metallokeramiskt material (guld+porslin). En bro helt av guld hör till ovanligheterna. Bron sitter fast i munnen och kan ej tas loss.

- Man formar tänderna bredvid luckan i tandraden som för en enskild krona, varefter en tandtekniker formar själva bron där även den saknade tanden eller de saknade tänderna finns med i samma stycke. Denna bro fäster tandläkaren sedan på de formade tänderna i munnen.

- Implantatbro (se nedan)

Löstagbara proteser:

Man ersätter flera borttappade tänder med en protes som patienten vanligen tar bort till natten.

- Akrylprotes: Hela protesen är gjord av akryl. Detta är en billig lösning med vilken man kan ersätta en eller flera (t.o.m. hela tandraden) tänder på en gång.

- Metallskeletterad protes: Stommen av protesen är gjord av metall och den är lite sirligare än den som är gjord av enbart akryl.

Implantatkronor och -broar:

Implantatskruvar Bild: YLE/Stefan Federley implantat
Enskilda eller flera tänder (t.o.m. en hel tandrad) kan ersättas med implantat (skall ej blandas ihop med stiftkronan som är fäst med en skruv i roten).

Implantatskruven, som är av titan, skruvas fast i käkbenet, varefter det tar några månader innan skruven har fastnat i benet. Efter det kan man bygga kronor eller broar på implantaten.

Implantatbro i övre käken. Tänderna är färgade för att se naturliga ut med tanke på ägarens ålder. Bild: YLE/Stefan Federley implantatbro
Man kan även använda implantaten som stöd för löstagbara proteser. Då sätts olika sorters specialfästen på implantaten som gör att protesen sitter stadigare i munnen än om den är lös utan stöd. Detta används vanligen då en helprotes behövs i underkäken och man inte har råd att göra en helkäksbro av implantat.

I dagens läge kan man ersätta nästan vilken tandlös käke som helst med implantatvård men i vissa fall kan det krävas en bentransplantatation om benet inte räcker till. Största nackdelen med implantatvården är den att den är mycket dyr. Största fördelen är att tänderna är nästan som egna och att de sitter fast ordentligt.


Reparation av protetiska lösningar

En krona som lossnat:

- Om en krona har lossnat ska man alltid ta med den till tandläkaren. Den kan ofta sättas tillbaka på sin plats.

En krona som frakturerats:

- En porslinsbit som lossnat från en krona är svår att reparera då materialen inte riktigt vill passa ihop. Om kronan är lätt att ta loss kan man skicka den till tandteknikern som kan bränna nytt porslin på den skadade ytan.

En implantatkrona som frakturerats:

- Tandläkaren kan ofta lätt ta loss kronan och skicka den till tandteknikern som sedan bränner på nytt porslin på den skadade ytan.

Proteser som spruckit:

- Om en löstagbar protes har spruckit eller en bit har lossnat eller om patienten har tappat ytterligare tänder i tandraden och vill lägga den till i protesen är det vanligen lätt att korrigera. Tandläkaren tar ett avtryck och tandteknikern får sedan reparera protesen så den blir hel igen. Dessa korrigeringar kan oftast göras inom ett dygn. I vissa fall kan skadan vara så svår att man måste göra en ny protes.

Protesen skaver:

- Patienten ska alltid ta kontakt med tandläkaren om en protes skaver. Då ska man forma protesen så att det ställe som skaver kommer bort. Om det fortsätter skava och inte åtgärdas finns risken för sår och allvarligare följder.

Protesen sitter dåligt:

- Om protesen sitter ostadigt kan det bero på att bottnen inte längre är riktigt rätt formad (slemhinnan ändrar form under årens lopp). Då gör man en rebasering, med vilken man får bort eventuella glapp i protesen (tandläkaren tar ett avtryck och tandteknikern korrigerar).


Hemvård av löstagbara proteser

Löstagbara proteser ska gärna tas bort ur munnen till natten. Det är bättre för slemhinnorna att de får "andas". Annars ökar risken för svampinfektion.

Tvätta protesen varje dag på kvällen:

- Ta ut protesen ur munnen och tvätta den i handen med en protesborste. OBS: tvätta den på alla ytor.

- Använd tvål eller diskmedel till att tvätta protesen. Tandkräm skadar protesen genom att det blir repor i ytan och där fastnar bakterierna.

- Glöm inte att tvätta de egna tänderna också, då med tandkräm.

- Sätt protesen i en ask (t.ex. tvålask) där du uppbevarar den torr under natten. Den ska INTE vara i ett vattenglas för där trivs bakterierna bäst.

Desinficerande brustabletter:

- Gör detta 1-2 gånger per vecka.

- Sätt en brustablett i ett glas med vatten och låt protesen ligga i 5-10 minuter. Efter det tvättar du noga av den på vanligt sätt.

- Tabletterna kan köpas på apotek och i välförsedda affärer.

De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.

Läs också

Webbdoktorn