Hoppa till huvudinnehåll

Tänder - när de egna måste ersättas med konstgjorda

Löständer
Implantatbro för övre käken. Löständer Bild: YLE/Stefan Federley implantatbro

Den finns en mängd olika alternativ att välja mellan när en eller flera egna tänder ska ersättas med konstgjorda. Vilken lösning man väljer beror mycket på patientens önskemål – och tyvärr också på ekonomiska faktorer.

Vilka alternativ finns? | Reparation av konstgjorda tänder | Vård av proteser

Vem behöver konstgjorda tänder?

Vanliga orsaker till behov av protetiska lösningar i munnen är funktionsstörningar och/eller störningar i utseendet, dvs. färgfel, fel ställning eller luckor i tandraden. De bakomliggande orsakerna är alltså oftast tandlossning eller skador på tandspetsarna. Medfödda fel är mer sällsynta.

Funktionsstörningar betyder t.ex. försämrad tuggförmåga, smärtor i tuggmusklerna eller käkleden eller svårigheter med uttalet. Funktionsstörningar är ofta lätta att anpassa sig till, så länge de inte förorsakar smärta. Åsikterna är dock många. En del personer anser att de klarar sig med bara några tänder (t.o.m. utan tänder), medan andra anser att saknaden av en enda baktand är störande.

Tandläkarens uppgift är vanligen att föreslå en sådan vård som behövs för att upprätthålla funktionen eller förebygga funktionsstörningar. Idag, när utseendet betyder allt mer, ska tandläkaren också kunna ta ställning protetisk vård för patienter som vill förbättra estetiken.


Olika sorters protetiska lösningar

Enskilda kronor:

Man ersätter en skadad tand med en protetisk krona, som kan vara gjord av akryl, helkeramiskt material, guld eller metallokeramiskt material (guld+porslin).

- Jacketkrona: den resterande delen av tanden formas för att man ska kunna cementera fast en krona på den

- Stiftkrona: den resterande tandroten har rotbehandlats och man förankrar kronan med ett stift i rotkanalen då man cementerar fast tanden

- Implantatkrona (se särskilt kapitel)

Broar:

Man ersätter en borttappad eller flera borttappade tänder med en protetisk bro som kan vara gjord av helkeramik eller metallokeramiskt material (guld+porslin). En bro helt av guld hör till ovanligheterna. Bron sitter fast i munnen och kan ej tas loss.

- Man formar tänderna bredvid luckan i tandraden som för en enskild krona, varefter en tandtekniker formar själva bron där även den saknade tanden eller de saknade tänderna finns med i samma stycke. Denna bro fäster tandläkaren sedan på de formade tänderna i munnen.

- Implantatbro (se nedan)

Löstagbara proteser:

Man ersätter flera borttappade tänder med en protes som patienten vanligen tar bort till natten.

- Akrylprotes: Hela protesen är gjord av akryl. Detta är en billig lösning med vilken man kan ersätta en eller flera (t.o.m. hela tandraden) tänder på en gång.

- Metallskeletterad protes: Stommen av protesen är gjord av metall och den är lite sirligare än den som är gjord av enbart akryl.

Implantatkronor och -broar:

Implantatskruvar Bild: YLE/Stefan Federley implantat
Enskilda eller flera tänder (t.o.m. en hel tandrad) kan ersättas med implantat (skall ej blandas ihop med stiftkronan som är fäst med en skruv i roten).

Implantatskruven, som är av titan, skruvas fast i käkbenet, varefter det tar några månader innan skruven har fastnat i benet. Efter det kan man bygga kronor eller broar på implantaten.

Implantatbro i övre käken. Tänderna är färgade för att se naturliga ut med tanke på ägarens ålder. Bild: YLE/Stefan Federley implantatbro
Man kan även använda implantaten som stöd för löstagbara proteser. Då sätts olika sorters specialfästen på implantaten som gör att protesen sitter stadigare i munnen än om den är lös utan stöd. Detta används vanligen då en helprotes behövs i underkäken och man inte har råd att göra en helkäksbro av implantat.

I dagens läge kan man ersätta nästan vilken tandlös käke som helst med implantatvård men i vissa fall kan det krävas en bentransplantatation om benet inte räcker till. Största nackdelen med implantatvården är den att den är mycket dyr. Största fördelen är att tänderna är nästan som egna och att de sitter fast ordentligt.


Reparation av protetiska lösningar

En krona som lossnat:

- Om en krona har lossnat ska man alltid ta med den till tandläkaren. Den kan ofta sättas tillbaka på sin plats.

En krona som frakturerats:

- En porslinsbit som lossnat från en krona är svår att reparera då materialen inte riktigt vill passa ihop. Om kronan är lätt att ta loss kan man skicka den till tandteknikern som kan bränna nytt porslin på den skadade ytan.

En implantatkrona som frakturerats:

- Tandläkaren kan ofta lätt ta loss kronan och skicka den till tandteknikern som sedan bränner på nytt porslin på den skadade ytan.

Proteser som spruckit:

- Om en löstagbar protes har spruckit eller en bit har lossnat eller om patienten har tappat ytterligare tänder i tandraden och vill lägga den till i protesen är det vanligen lätt att korrigera. Tandläkaren tar ett avtryck och tandteknikern får sedan reparera protesen så den blir hel igen. Dessa korrigeringar kan oftast göras inom ett dygn. I vissa fall kan skadan vara så svår att man måste göra en ny protes.

Protesen skaver:

- Patienten ska alltid ta kontakt med tandläkaren om en protes skaver. Då ska man forma protesen så att det ställe som skaver kommer bort. Om det fortsätter skava och inte åtgärdas finns risken för sår och allvarligare följder.

Protesen sitter dåligt:

- Om protesen sitter ostadigt kan det bero på att bottnen inte längre är riktigt rätt formad (slemhinnan ändrar form under årens lopp). Då gör man en rebasering, med vilken man får bort eventuella glapp i protesen (tandläkaren tar ett avtryck och tandteknikern korrigerar).


Hemvård av löstagbara proteser

Löstagbara proteser ska gärna tas bort ur munnen till natten. Det är bättre för slemhinnorna att de får "andas". Annars ökar risken för svampinfektion.

Tvätta protesen varje dag på kvällen:

- Ta ut protesen ur munnen och tvätta den i handen med en protesborste. OBS: tvätta den på alla ytor.

- Använd tvål eller diskmedel till att tvätta protesen. Tandkräm skadar protesen genom att det blir repor i ytan och där fastnar bakterierna.

- Glöm inte att tvätta de egna tänderna också, då med tandkräm.

- Sätt protesen i en ask (t.ex. tvålask) där du uppbevarar den torr under natten. Den ska INTE vara i ett vattenglas för där trivs bakterierna bäst.

Desinficerande brustabletter:

- Gör detta 1-2 gånger per vecka.

- Sätt en brustablett i ett glas med vatten och låt protesen ligga i 5-10 minuter. Efter det tvättar du noga av den på vanligt sätt.

- Tabletterna kan köpas på apotek och i välförsedda affärer.

De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.

Läs också

Webbdoktorn

 • Bihåleinflammation

  Känn igen symptomen och lär dig vad du ska göra.

  Hur vet man om man har bihåleinflammation? Måste man alltid ta antibiotika för att bli av med den? frågar en läsare. Öron-, näs- och strupspecialisten Johan Hedström svarar.

 • Mykoplasmalunginflammation

  Långvarig hackhosta, feber, ansträngd andning och ovanlig trötthet kan vara tecken på en lunginflammation förorsakad av den lilla mikroben Mycoplasma pneumoniae. Diagnosen kan vara svår att ställa men är viktig för att patienten ska kunna få rätt sorts behandling.

 • Laryngit (”falsk krupp”) hos barn

  Så hjälper du ett barn med andnöd.

  Skällande hosta och andningssvårigheter i samband med en förkylning betyder att infektionen har spridit sig till struphuvudet (larynx). Kall luft underlättar andningen. Om barnet har mycket svårt att andas kan det behöva sjukhusvård.

 • RS-virus hos spädbarn

  Infektionen kan vara livshotande för de minsta.

  RS-viruset, som just nu ger vanliga förkylningssymptom hos vuxna kan vara livshotande för spädbarn. Skydda din baby mot smittan och uppsök läkare om hen blir sjuk.

 • HPV och livmoderhalscancer

  Vet du vad det omdebatterade vaccinet skyddar mot?

  Livmoderhalscancer (cervixcancer) är den vanligaste gynekologiska cancerformen i världen. I Finland är dock livmoderhalscancer relativt ovanlig, till stor del tack vare effektiv screening med s.k. papa-prov. I Finland diagnostiseras mellan 150 och 175 nya fall per år.

 • Mässling

  Mässling är en potentiellt dödlig infektionssjukdom.

  Mässling är en mycket smittsam och potentiellt dödlig infektionssjukdom, som förorsakas av ett paramyxovirus. Idag har de flesta finländare skydd mot sjukdomen, tack vare MPR-vaccinet. Om man är ovaccinerad och misstänker att man har blivit smittad ska man kontakta sin hälsovårdscentral. Det samma gäller barn som bara har fått den första vaccinsprutan. Upp till en vecka efter smittotillfället kan man få vaccin eller antikroppar mot sjukdomen.

 • Stelkramp

  Trots modern sjukvård kan bakterien vara dödlig.

  Stelkramp (tetanus) är en infektionssjukdom som förorsakas av toxiner från bakterien Clostridium tetani. Trots modern sjukhusvård kan sjukdomen ha en dödlig utgång. Det bästa skyddet mot stelkramp är ett vaccin som är i kraft.

 • Laboratorieprov

  Förstå vad dina blodprov betyder.

  B-La? S-T4-V? U-BaktVi? Undrar du också vad förkortningarna på laboratorieblanketterna betyder, vad labbpersonalen har tänkt tömma dig på och vad läkaren har misstänkt när han har kruxat för just de proven? Här under hittar du förklaringar till en del av de förkortningar som förekommer på våra labblanketter.

Hälsa

 • Läkare som påpekar vikten borde också kunna erbjuda hjälp

  Hurdan hjälp erbjuds den som vill ha hjälp med sin övervikt?

  Många överviktiga berättar att vikten ofta tas upp inom hälsovården fastän besöket gäller något helt annat. Ändå kan det vara svårt att få hjälp när man vill ha det. Hur ska läkarna egentligen göra? Vi frågar specialläkare Milla Rosengård-Bärlund.

 • Träning som är kul!

  Om du hör ordet motion eller träning, vad tänker du på då?

  Om du hör ordet motion eller träning, så vad tänker du på då? Är ordet negativt laddat? Är det skolidrotten där du blev vald sist? Är det blod, svett och tårar eller tråkig träning som aldrig tar slut? Isåfall är det dags att tänka om.

 • Nytt superantibiotikum utvecklas av forskare

  En molekyländring har gjorts i vancomycin.

  Forskare har gjort en molekyländring i vancomycin, ett centralt antibiotikum vid behandling av svåra infektioner, uppger FNB. Enligt forskarna gör den nya strukturen det svårt för bakterierna att utveckla resistens.

 • Ser ditt barn på nätporr?

  Allt yngre barn porrsurfar, vissa blir beroende.

  I Sverige är medelåldern för pojkar att första gången medvetet börja konsumera pornografi 12.3 år. De yngsta som uppger att de sett nätporr går på förskolan.

 • Synskadades förbund bekymrat: Man kan inte längre få service av människor

  Kritik mot att biljettförsäljningen upphör i tågen.

  Synskadade är bekymrade över att biljettförsäljningen inom kollektivtrafiken i huvudstadsregionen försvinner. Ordförande för förbundet finlandssvenska synskadade, Sune Huldin, ser det här som ett led i en samhällsutveckling där service som ges av människor minskar. Och det här drabbar synskadade.

 • Ta vara på din sömn!

  Publikens kommentarer om sömn och sömnlöshet.

  Vi frågade er om hur ni sover. Här är era kommentarer och råd kring sömnlöshet.

 • Sömnbrist tär på hjärnan och kroppen

  Speciellt immunsystemet försvagas om du lider av sömnbrist.

  Stresshormoner håller dig vaken. Om du stressar och belastar hjärnan eller gör fysiskt tungt jobb har du ofta stresshormoner kvar i blodet. Då kan det vara svårt att få sömn, säger Tarja Stenberg, sömnforskare vid Helsingfors universitet.

 • Om vi inte sover dör vi

  Viktigt att sova bra på natten för att må bra på dagen.

  Hur vi sover på natten påverkar starkt hur vi mår på dagen – och i livet. Tillfällig sömnlöshet är vanligt och inget att oroa sig för, men om sömnlösheten blir långvarig finns det skäl att söka hjälp. En god sömnhygien med regelbundna vanor hjälper de flesta, i vissa fall kan finnas anledning att låta undersöka sig på en sömnklinik.

 • Är vila nästa stora trend?

  Människan behöver sömn, vila och aktivitet i rätt balans.

  En sömnlös längtar efter sömn, en stressad längtar efter vila. Vi behöver en bra balans mellan sömn, vila och aktivitet. Men hur ska vi uppnå balansen?

 • Bihåleinflammation

  Känn igen symptomen och lär dig vad du ska göra.

  Hur vet man om man har bihåleinflammation? Måste man alltid ta antibiotika för att bli av med den? frågar en läsare. Öron-, näs- och strupspecialisten Johan Hedström svarar.

 • Mykoplasmalunginflammation

  Långvarig hackhosta, feber, ansträngd andning och ovanlig trötthet kan vara tecken på en lunginflammation förorsakad av den lilla mikroben Mycoplasma pneumoniae. Diagnosen kan vara svår att ställa men är viktig för att patienten ska kunna få rätt sorts behandling.

 • Laryngit (”falsk krupp”) hos barn

  Så hjälper du ett barn med andnöd.

  Skällande hosta och andningssvårigheter i samband med en förkylning betyder att infektionen har spridit sig till struphuvudet (larynx). Kall luft underlättar andningen. Om barnet har mycket svårt att andas kan det behöva sjukhusvård.

 • RS-virus hos spädbarn

  Infektionen kan vara livshotande för de minsta.

  RS-viruset, som just nu ger vanliga förkylningssymptom hos vuxna kan vara livshotande för spädbarn. Skydda din baby mot smittan och uppsök läkare om hen blir sjuk.

Nyligen publicerat - Hälsa