Hoppa till huvudinnehåll

Allemansrätten

Allemansrätten ger oss många rättigheter, men även vissa skyldigheter:

Man får:
röra sig utomhus till fots, på skidor eller cykel utom på gårdsplaner och över sådana åkrar, ängar och planteringar som kan ta skada
tillfälligt vistas på sådana marker där det också annars är tillåtet att röra sig fritt, t.ex. tälta på tillräckligt avstånd från närmaste bebyggelse
plocka vilda bär, svampar och blommor
meta och pilka
färdas på, simma och tvätta sig i vattendragen och röra sig på isarna

Man får inte:
störa andra eller orsaka dem olägenheter
ofreda eller skada häckande fåglar eller deras ungar eller bon
störa renar och vilt
fälla eller skada växande träd, inte heller ta torra eller kullfallna träd, ris och mossa eller dylikt från annans mark
göra upp eld på annans mark utan markägarens tillstånd om inte tvingande skäl föreligger
störa hemfriden till exempel genom att slå läger alltför nära bebyggelse eller genom att föra oväsen
skräpa ner
köra med motordrivna fordon i terräng utan tillstånd av markägaren
fiska och jaga utan vederbörligt tillstånd

Dessa rättigheter och skyldigheter gäller också utlänningar.

Källa: Miljöministeriets broschyr ”Allemansrätten. Frihet och ansvar går hand i hand.”

Trädgård

Nyligen publicerat - Trädgård