Hoppa till huvudinnehåll

Rytmstörningar – när ska man vara orolig?

Hjärtfilm
Hjärtfilm Bild: YLE:Comstock hjärtfilm

När skall man vara orolig för en rytmstörning?

Om rytmstörningarna ger upphov till störningar i blodcirkulationen och påverkar medvetandet ska de alltid utredas.

Den störning det i dessa fall är frågan om är ofta alltför långsam puls (bradykardi), vilket oftast drabbar äldre personer. Man kan också förlora medvetandet pga. en alltför snabb puls (takykardi), som gör att hjärtat inte hinner fylla sig med den blodmängd det behöver för att kunna upprätthålla ett tillräckligt högt blodtryck. Man svimmar då hjärnan inte får det blod, och därmed inte heller det syre, den behöver.

Att man plötsligt svimmar kan ha många orsaker, bl.a. att man stigit för hastigt upp ur sängen eller att man stått för länge stilla i t.ex. en butikskö. Dessa svimningsanfall är i allmänhet ofarliga och patienten brukar bli sig själv inom några minuter.

Kollapsen kan dock också bero på störningar i hjärtat (kardiell synkope, hjärtbetingad svimning). Också då beror medvetandeförlusten på att hjärnan inte fått tillräckligt med syre, men den bakomliggande orsaken är att hjärtat inte arbetat som det skall. Då kan det finnas en allvarlig hjärtsjukdom i bakgrunden och patienter som drabbats av kardiell synkope skall därför alltid undersökas noga.

Om svimningsanfallet kommer under fysisk ansträngning kan det tyda på att det är hjärtbetingat. Patienten kan i samband med anfallet känna bröstsmärtor eller en puls som är ojämn, ovanligt snabb eller ovanligt långsam. Patienten kan också krampa, vilket felaktigt kan föra tankarna till ett epileptiskt anfall.

De allra flesta rytmstörningar, t.ex. tillfälliga extraslag, är dock ofarliga. De kan, trots det, kännas skrämmande och obehagliga. Med hjälp av en EKG-undersökning kan man enkelt och snabbt ta reda på om det finns orsak till oro. Om rytmstörningarna bara uppträder sporadiskt kan hjärtats aktivitet registreras under ett dygn med en bärbar EKG-apparat.

Finlands hjärtförbund rf

De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.

Läs också

Webbdoktorn

Nyligen publicerat - Hälsa