Hoppa till huvudinnehåll

Rastlösa ben – och behovet av järn

Fötter
Fötter Bild: Yle narkolepsi

Stämmer det att rastlösa ben kan bero på järnbrist?

Man tror att rastlösa ben (restless legs) kan bero på, eller åtminstone förvärras av järnbrist. Orsaken tros vara att järn behövs vid bildandet av signalsubstansen dopamin och att järnbrist därför kan leda till dopaminbrist, som i sin tur kan förorsaka rastlösa ben. Järnbrist tros vara en av orsakerna till att rastlösa ben ibland förekommer under graviditeter.

Vid rastlösa ben skall därför kroppens järndepå kontrolleras. Det prov som då tas heter ferritin och visar hur stor järnreserv det finns i patientens blod.

Också om ferritinvärdet håller sig inom gränsvärdena, men ligger inom den lägre tredjedelen av det normala, har det visat sig att järntillskott kan hjälpa patienter med rastlösa ben.

Rastlösa ben kan också bero på, eller förvärras av, att urinämnen samlats i blodet till följs av njursvikt. Vid rastlösa ben kan det därför också vara skäl att kontrollera blodets kreatininvärde, som talar om hur njurarna mår.

Mediciner mot Parkinsons sjukdom, vilka höjer halten av dopamin i hjärnan, används med rätt stor framgång mot rastlösa ben.

Läs också:
Åderbråck kan förorsaka rastlösa ben
Rastlösa ben en dold sömnbov
De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.

Läs också

Webbdoktorn