Hoppa till huvudinnehåll

Unga laestadianer

Klichefördomen mot laestadianer är väl att de är utslitna kvinnor med mängder av barn som inte får titta på tv:n eller tvättmaskinen. Passar dessa unga människor in i bilden?

I mitten av 1800-talet föddes laestadianismen i Finland. Det är den största väckelserörelsen inom Finlands evangelisk-lutherska kyrka. Rörelsen är indelad i flera grupperingar.

Till gammallaestadianerna hör upp till 150000 människor, främst i Österbotten och Norra Finland. De unga människor som får berätta om laestadianismen hör dock till en friare form laestadianism.

Förlåtelsen är det viktigaste inom laestadianismen, påpekar Maria Sundquist. Man kan alltid gå vidare från rent bord, men man måste uppriktigt ångra sig. Man är aldrig helt ensam, det finns alltid någon som tar emot en.

Båda flickorna har vuxit upp i laestadianska hem och är uppfostrade med tron, men Eva Asplund säger att man i ett visst skede måste välja själv, "man kommer ju inte in i himlen med vad mamma och pappa tror på".

Att laestadianska familjer har många barn stämmer. Barnen är en guds gåva. Men de andra påståendena om laestadianer är mest fördomar. Det är klart att man får se på tv, men där kommer så mycket som inte är värt att se. Klarar man av att handskas med programmen går det bra. Men det är lättare att undvika frestelsen om man inte har tv.

Eva Asplund påpekar att det finns 17 olika riktningar inom laestadianismen, av vilka vissa är mycket strängare.

Det säger också de unga bröderna Ville och Olli i Sibbo, och refererar till Mikael Niemis Populärmusik från Vittula. I pojkarnas liv inverkar laestadianismen inte så mycket, men den stora poängen är att Gud är det största, man skall inte fanatiskt tillbe någon musiker eller tv-program. Alla är lika värda inför Gud. Det är gammallaestadianismen som är den mest konservativa falangen. Killarna är för preventivmedel, men man bör inte ha en massa sex, utan man skall respektera och verkligen älska den man vill vara med. Olli betonar också förlåtelsen som det viktigaste inom tron.

Elin Lundberg är stark i sin tro och gemenskap. Med sina trettio kristna vänner har hon mycket
Text: Ida Fellman

Arkivet

Mera från Arkivet och Elävä arkisto

Följ Elävä arkisto och Arkivet

Yle Arkivet är tillsammans med Elävä arkisto aktivt på sociala medier. Vi delar både svenskt och finskt innehåll på Facebook, Twitter och Instagram.