Hoppa till huvudinnehåll

Sågspån kunde utnyttjas mycket bättre än i dag

Bild: YLE/Linus Hoffman risto korpinen

Man borde utnyttja sågspån mycket mera än i dag, istället för att bara elda upp det, för sågspån har stora användningsmöjligheter.

Det visar Risto Korpinen, som i dag (på fredag) disputerar vid Åbo Akademi.

Sågspån kan användas i bioraffinaderier för att producera bärnstenssyra, vilket behövs i den kemiska industrin. Hittills har bärnstenssyra utvunnits ur olja.
Ur sågspån kan man också utvinna lignin, som kan användas som biobränsle och för andra kemikalier. Det innehåller knappt något svavel alls, och är alltså ett nästan helt rent biobränsle.
Sågspån kan också användas för att tillverka papper, och är här lika bra som björkmassa.

En outnyttjad resurs
I dag uppfattas sågspån ofta som avfall, som bränns upp eller t.o.m. förs till avstjälpningsplatser.

Årligen bildas mer än 4 miljoner kubikmeter spån - både sågspån och finspån, som bildas vid sållning av flis.
Det är mycket som går till spillo, för den årliga industriella förbrukningen är ca 65 miljoner kubikmeter virke.

Prisbelönt avhandling redan innan disputationen
Avhandlingen har redan rönt intresse, och på torsdagen fick Korpinen föreningen Pappersingenjörernas Andritz-pris för år 2010. Priset ges för ett förtjänstfullt lärdomsprov om fiberprocesser. Det priset gavs alltså till Korpinen redan dagen innan han försvarar sin avhandling.


(Av Annika Holmbom)

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland