Hoppa till huvudinnehåll

Skall huvudduk tillåtas i skolorna?

Bild: Timo J. Malmi/Northern Lights huvudduk

Frågan om det skall vara tillåtet att använda huvudduk i skolorna i Raseborg har blivit aktuell efter att en elev med utländsk bakgrund har velat bära sådan. Skolan har sagt nej huvudduk och flickan har därför hållits hemma från skolan.

Det har varit förbjudet att använda keps inomhus så på skolnivå har man bestämt att inte heller huvudduk används. Det här har lett till att föräldrarna till ifrågavarande elev har tyckt att det är bättre att eleven stannar hemma från skolan.

Raseborgs bildningsnämnd skall ta ställning till huvuddukarna på sitt möte 18.5 och förslaget är att dukarna skall göras tillåtna. Bildningschef Bob Karlsson motiverar förslaget med att det inte finns någon lag eller förordning som begränsar användandet av huvudduk i Finland och inte heller Utbildningsstyrelsen har gett klara direktiv.

Förslaget till bildningsnämnden gäller uttryckligen användandet av huvudduk. Användandet av burka anser Karlsson att är olämpligt i samband med undervisning, eftersom undervisningen bygger på individuell kontakt mellan lärare och elev och då kan inte ansiktet vara täckt.

Hur man skall förhålla sig till kepsar inomhus blir möjligtvis en intressant fråga efter det här, konstaterar Karlsson.


(Av Mikael Wikström)

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland