Hoppa till huvudinnehåll

Millennium-priset till uppfinnaren av billiga solpaneler

Vinnaren av Milleniumpriset, Michael Grätzel
Vinnaren av Milleniumpriset, Michael Grätzel Bild: Yle teknologipris

Republikens president Tarja Halonen delade i dag ut Millenniumpriset, världens största teknologipris, på 1,1 miljoner euro.
Första pris på 800 000 euro och Milleniumtrofén "Peak" gick till den schweiziske professorn Michael Grätzel.
Grätzel, som forskar i kemisk teknik vid Tekniska högskolan i Lausanne (EPFL), tilldelades priset för sina enkla, färgämnessensiterade solceller som kan komma att revolutionera elproduktionen i framtiden.

En av mänsklighetens störta utmaningar är att finna alternativ till de fossila bränslena och de höga kostnaderna har alltid begränsat utnyttjandet av solenergin. Grätzelcellerna medför en billigare metod för människan att dra nytta av solenergin. Innovationen redan i bruk
Grätzels panel fungerar likt en "artificiell fotosyntes" och utgör ett billigt sätt att samla upp solenergi. Panelerna produceras av förmånliga material och produktionen kräver inga invecklade apparater.

Grätzels innovation spelar sannolikt en viktig roll vid olika tillämpningar av förnybar energi och de främjar därmed en hållbar utveckling, sägs det i prismotiveringen.
De första konsumtionsartiklarna baserade på Grätzelcellerna finns redan på marknaden, och i framtiden kan man skönja många produkter som bygger på Grätzels innovation, t.ex. elproducerande fönster och solpaneler som är betydligt billigare än dagens produkter.
Friend och Furber på andra plats
De övriga två Millenniumfinalisterna var sir Richard Friend, uppfinnare av organisk LED eller OLED, och Stephen Furber, mannen bakom den strömsnåla ARM-mikroprocessorn som sitter i de flesta mobiltelefoner. Friend och Furber tilldelades var sitt hederspris på 150 000 euro.

Det finländska Millenniumpriset beviljas av stiftelsen Teknikakademin vartannat år till en person som utvecklat teknologi till förmån för mänskligheten. Teknikakademiens styrelse valde årets huvudpristagare på basis av den internationella juryns rekommendationer.


(Av Frida Ahtokari)

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes