Hoppa till huvudinnehåll

Tvist om Norrskär mellan skärgårdsbefolkningen och Forststyrelsen

Bild: Matti Palmu norrskär

På Norrskär i Korsholms skärgård tvistar myndigheterna och skärgårdsbefolkningen om hur det unika fågelbeståndet på holmarna ska skyddas. Skärgårdsbefolkningen anser att de vet hur de ska röra sig på holmarna utan att störa fåglarna, medan myndigheterna vil införa begränsningar på hur man får vistas där.

Lars-Erik Skog som är ordförande för Norrskärs intresseförening säger att man inom föreningen upplever att myndigheterna inte lyssnat på skärgårdsbefolkningen.
- Fiskare har vistats här genom tiderna och det rika fågelbeståndet är väl ett bevis på att människan inte stör naturen här ute, säger Skog.

På Norrskär häckar varje år hundratals fågelarter av vilka en del är väldigt sällsynta. För att skydda dem vill Forststyrelsen nu införa vistelsebegränsningar på stora delar av holmarna. Begränsningarna skulle inte direkt beröra stugområdena och båthamnarna men ändå sträcka sig över stora delar av Norrskärm både till land och till havs.

- Eftersom skärgårdsbefolkningen säger att de redan håller sig borta från fåglarnas häckningsområden så har vi svårt att förstå varför begränsningarna skulle vara ett problem, säger Susanna Ollqvist som är planerare på Forststyrelsen.

Men enligt Lars-Erik Skog handlar det om en onödig begränsning av allemansrätten och ett hot mot skärgårdskulturen.
- Enligt planerna skulle fisket påverkas och det är ett hot mot den gamla fiskekulturen som finns på Norrskär, säger Skog.

Det är inom de närmaste åren som naturskyddsplanerna för Norrskär ska vara klara.


(Av Carl-Magnus Långkvist)

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten