Hoppa till huvudinnehåll

Fallskärmshoppen fortsätter i Täktom

Matias Pyhäjärvi hoppade fallskärm för första gången.
Matias Pyhäjärvi hoppade fallskärm för första gången. Bild: YLE/Malin Karlberg fallskärm

I dag fortsätter fallskärmshopparna med sina hopp på Täktom flygplats.

Det här är nödvändigt för att en omfattande bullerundersökning ska kunna slutföras.

Hangö stads tekniska direktör Sten Öhman var med på ett möte mellan stadens tjänstemän, NTM-centralen och fallskärmshopparklubben i går.
Han berättar att man kom överens om att fallskärmshoppandet fortsätter och bullerundersökningen slutförs.
Det är frågan om en bullerundersökning som uppfyller de krav som miljötillståndet förutsätter.
Då undersökningen är klar kommer fallskärmshoppandet att fortsätta i någon form, men möjligen i mindre omfattning än nu.

Fallskärmshopparklubben Suomen laskuvarjokerho beslöt för knappt tre veckor sedan att ta en paus i hoppandet.

Det här eftersom en ny privat bullermätning visade att de fastslagna ljudnivåerna har överskridits vid sommarstugor i närheten av flygfältet.


(Av Robin Lindberg)

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland