Hoppa till huvudinnehåll

Missbrukarenheten misslyckas ekonomiskt

Avvänjningsenheten i Raseborg
Avvänjningsenheten i Raseborg Bild: YLE/Gustaf Westerholm enhet

Raseborgs stads stolthet, den nyuppbyggda missbrukarenheten vid Ekenäs hvc, uppfyller inte de ekonomiska förväntningarna.

Staden räknade med stora besparingar: en nystartad egen enhet skulle ta över vården av missbrukare som tidigare vårdats dyrare på bland annat Ekåsens psykiatriska sjukhus.

Men nu har i snitt endast en tredjedel av platserna varit i bruk sedan starten i mars.

Enheten har personal dygnet runt och dessutom höjs kostnaderna av en misslyckad konkurrensutsättning av läkartjänster.

Endast Raseborgare och Hangöbor
Vårdtiden har varit i genomsnitt nio dygn. Över 90 procent av klienterna har varit Raseborgare och resten Hangöbor. Drygt 90 procent av klienterna har också varit personer som i annat fall skulle ha vårdats på Ekåsens psykiatriska sjukhus. Missbrukarenheten innebär med andra ord minskade kostnader för den dyra specialiserade sjukvården.
Men staden hade också räknat med intäkter för klienter från andra kommuner - det är här satsningen inte har burit frukt.

Verksamhetens fyra första månader var sådana som vanligtvis är rätt lugna inom missbrukarvården.

Önskas: Flera missbrukarklienter utifrån
Staden uppskattar nu att kostnadsöverskridningen blir över 100 000 euro.

Direktionen för grundtrygghetsproduktion diskuterar problemet på torsdag.
Målet är att sluta avtal med andra kommuner för att öka missbrukarklienterna utifrån.

"Fungerar bra och behovet finns"
Monica Kainulainen jobbar som sjukskötare på enheten. Hon säger att de som besökt enheten för vård har varit mycket nöjda.
-Det är ett stort plus för Raseborg att det finns en sån här enhet. Trots att det inte syns nu under sommaren så finns det ett behov av en sån här enhet, tillägger Kainulainen.
-Tyvärr kan det även hända att antalet missbrukare kommer att öka i framtiden, avslutar Kainulainen.


(Av Pia Santonen)

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland