Hoppa till huvudinnehåll

Tobakslagar förr och nu

Finland har från och med den 1 oktober 2010 världens strängaste tobakslag. Men när man diskuterade en förändring i tobakslagen 1993 satt de flesta och bolmade i riksdagens kafé.

Det var förbjudet att göra reklam för tobalsprodukter på 1980-talet, men förbudet kringicks ofta och man gjorde indirekt reklam, såsom kläder med tobaksreklam

I slutet av 1980-talet införde man rökförbud på flygplan i Norden. I den stora världen, USA hörde man om att personer väckte åtal mot tobaksbolag.

När riksdagen diskuterade en förändring i tobakslagen 1993 satt de flesta och bolmade i riksdagens kafé. I alla fall Jörn Donner

1995 skärpte man tobakslagstiftningen och höjde åldersgränsen på tobak från 16 år till 18 år. Det blev förbjudet att röka inne på offentliga platser. Tobaksagen från 1995 strävade efter att minska rökningen, men innehöll ändå en acceptans av tobaken som en del av livet, säger regeringsrådet Ismo Tuominen på Social- och hälsovårdsministeriet Tuominen.

Finnair införde 1996 totalförbud mot rökning på alla sina flyg, och följdes av andra flygbolag.

Tolv år senare blev det förbjudet att röka på restauranter och barer infördes 2007.

Avsikten med den nya lagen från oktober 2010 är att få ett totalt slut på tobakskonsumtionen i vårt land.

Arkivet

Mera från Arkivet och Elävä arkisto

Följ Elävä arkisto och Arkivet

Yle Arkivet är tillsammans med Elävä arkisto aktivt på sociala medier. Vi delar både svenskt och finskt innehåll på Facebook, Twitter och Instagram.