Hoppa till huvudinnehåll

Koppning och alternativ medicin

Koppning är bättre än allsköns piller, menar kopparna. Man avlägsnar det "onda blodet" och diverse giftiga ämnen.

Koppning är en folkmedicinsk metod där man med hjälp av kärl som hålls mot huden skapar ett vakum som lyfter upp huden. Koppningen baserar sig på teorier från antikens tid om att människor blir sjuka när deras vätskebalans rubbas.

Koppning förekommer som behandling av stela axlar, svullna ben, värk m.m. och kombineras ofta med åderlåtning av blod. Man gör små sår i huden innan man med hjälp av ett kopphorn skapar ett vakuum som dels lyfter upp huden och dels drar ut en mindre mängd blod. Det blod som samlas sköljs bort.

Metoden är idag inte lika vanlig som den ännu var för 50 - 100 år sedan. Förr användes kohorn vars spetsar sågades av så att ett litet hål öppnades. I detta hål sattes en tättslutande tapp av trä och skinn. Numera används bägare av glas eller plast.

De som låter koppa sig menar att ont blod och slaggämnen sköljs bort och man blir friskare och piggare. Koppare Suvi Korhonen säger att hon kan läsa ut hurudan en människa är och hur hon mår genom att undersöka det blod hon samlar in under koppningen.

Oscar Storgårds säger att han känner sig pigg, men samtidigt avslappnad efter koppningen.

Vi får även höra en helbrägdagörare, Mikko Taskinen, som kan bota andra genom att föra sina händer över dem.

Text: Ida

Arkivet

Mera från Arkivet och Elävä arkisto

Följ Elävä arkisto och Arkivet

Yle Arkivet är tillsammans med Elävä arkisto aktivt på sociala medier. Vi delar både svenskt och finskt innehåll på Facebook, Twitter och Instagram.