Hoppa till huvudinnehåll

Motlut för ishall och simhall i Hangö

Vattentornet i Hangö
Snöiga vintern i Hangö är rätt kort. Vattentornet i Hangö Bild: Yle/ Maria Helsing hangö

Trots att stadsfullmäktige tidigare reserverade planeringspengar för en ishall i Hangö i budgeten år 2011 ser det nu ut som att de flesta politiker vill stryka anslaget ur budgeten.

Hangöpolitikerna reserverade för två år sedan 30 000 euro i planeringspengar för en ishall i Hangö i ekonomiplanen för år 2011.

Under budgethandlingen för nästa år har anslaget skjutits framåt trots att det ännu finns politiker som talar för mera idrottshallar.

Staden är numera en kriskommun och det finns en rätt enig politisk syn om att staden inte nu har råd med en så stor satsning.

Entusiaster kastar in handuken

SDP:s fullmäktigeledamot Jari Aspinen har länge jobbat för en egen ishall i Hangö, men nu har han gått med i den ishallsgrupp som jobbar för att samla ihop pengar till en privatägd ishall i Karis.

- Ishallsdrömmarna lever fortfarande, men åtminstone jag har bestämt mig för att jobba tillsammans med Raseborg för här i Hangö tycks det vara mycket svårt att få någonting igång.

Olika syn mellan partierna

Ishallen i Hangö har varit en fråga som tydligt har delat politikerna och partierna.

SFP har i huvudsak varit emot en ishall medan SDP å sin sida har stött en ishall.

Bland annat hösten 2007 genomfördes en dramatisk budgetomröstning där det var fullmäktigeordförandens röst som avgjorde ishallsfrågan.

Också hösten 2008 röstades det om ishallspengarna.

Men nu verkar det finnas en mer gemensam politisk syn om att Hangö inte har råd med en ishall. SDP:s Jari Aspinen tycker att SFP är en broms.

- Hangös ekonomiska situation är som den är. Jag är inte längre så ivrig att tala politik då jag har märkt att SFP är emot det och här i Hangö är det då omöjligt att få något igenom.

En hall i Karis betydligt närmare

Jari Aspinen har tidigare själv spelat ishockey, men har slutat då resorna till Salo och Lojo är så långa och det är ont om speltider.

En hall i Karis är en tydlig förbättring för Hangöborna.

Aspinen tycker ändå att Hangö på sikt kommer att behöva någon form av konstgjord isplan. Det kunde vara en konstgjord uteplan om det inte finns pengar till annat.

SFP säger nej

SFP:s Kurt Wennerqvist är vice ordförande i stadsstyrelsen. Han påpekar att budgeten ju inte har slagits fast ännu, men för honom och flera partikamrater är det solklart att Hangö inte har råd med varken ishall eller simhall i nuläget.

Budgeten belastas av statsningarna på reningsverket och överföringsledningen för avloppsvatten från Lappvik till reningsverket.

- Jag upplever det nog mera som ett fantasiprojekt i det här skedet om någon funderar på det.

SDP delat

Fullmäktiges första vice ordförande, SDP:s Ulf Lindström, anser för sin del att en ishall inte kan genomföras i dagsläget då ekonomin är så trängd.

Han tror inte heller att omröstningarna i fullmäktige i höst kommer att vara lika jämna som hösten 2007 kring ishallen.

Lindström funderar också om regionen behöver flera ishallar.

Simhall också aktuell

Hangö har också drömt om en egen simhall och det finns planeringspengar för en simhall för år 2012.

Också här är Ulf Lindström skeptisk till om staden ska har råd med det.

Lindström säger att det i så fall ska vara ett privat initiativ.

Stadsstyrelsens ordförande, SDP:s Jouko Kavander, håller med om att en simhall och en ishall ska byggas med privata medel, men så att staden är med på ett litet hörn.

Han tycker att det är viktigt att hålla liv i planerna och vill därför att det reserveras planepengar för en ishall, simhall eller en kombinerad hall i budgeten för nästa år.

- Trots att man reserverar pengar så betyder det inte att man måste använda dem om planerna rinner ut i sanden.

Kavander säger att en ishall och simhall skulle kosta ungefär 500 eller 600 euro per invånare.

En plats bakom idrottsahallen skulle vara bra

Jouko Kavander säger sig också redan ha diskuterat en placering av hallen med tekniska sektorn. Han förespråkar en gemensam is- och simhall med gemensam personal.

- Det kunde vara bakom idrottshuset. Då skulle vi ha idrottshus, simhall och ishall på samma plats i staden. Vi kunde också använda samma personal för de olika hallarna.

Hangö stadsfullmäktige behandlar budgeten i december.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland