Hoppa till huvudinnehåll

Intervju med Torsten Stjernberg

Intervju med Torsten Stjernberg

Sommaren 2010 fick en femte havsörnsunge en satellitsändare på ryggen. Ungen, som fått namnet Hilkka, fick sin sändare i juli just innan den blev flygfärdig. Hilkka föddes i ett bo i direkt anslutning till ett vindkraftverk i södra Finland. Fram till mitten av oktober har man fått ca 500 exakta platsmarkeringar av Hilkka. Markeringarna är i de flesta fall under en km från boet, som mest två km från boet. Under höstens lopp förväntar forskarna sig att få information om hur nära vindkraftsverket Hilkkas första flygturer sträcker sig. Hittills har drygt en tiondel av markeringarna varit under 500 meter från kraftverket. Den närmaste markeringen 50 meter från vindkraftverket.
När Hilkka börjar sin höstflyttning kan också hennes flyttning följas på Naturhistoriska centralmuseets webbsidor.

Här kan du läsa mera om projektet

Trädgård

Nyligen publicerat - Trädgård