Hoppa till huvudinnehåll

Det ska bli tryggt att segla i den österbottniska skärgården

Segelbåtar vid Pavis
Segelbåtar vid Pavis Bild: Yle/Anette Forsström-Fellman bottenhavsregattan

Den österbottniska skärgården är ganska otillgänglig för långfärdsseglare. Farlederna är få till antalet och många leder är ouppmärkta eller inte införda på sjökorten.

Det gör att området, trots den vackra naturen, inte är attraktivt för långfärdsseglare.Ett farledsprojekt som leds av Wasa Segelförening ska nu försöka ändra på den här saken.
- Största delen av de långväga båtturisterna rör sig med segelbåtar, som kräver ett djup på över två meter och fri höjd på minst 20 meter. Det finns väldigt få farleder och hamanr i Österbotten som uppfyller de här kraven.

- Faktum är att inte ens Vasas officiella gästhamn uppfyller de här kraven, för dit går ingen farled. Samma gäller Jakobstad och Kristinestad.

Orsaken till de bristfälliga sjömätningarna är att farleder hittills byggts för handelssjöfartens och fiskets behov. Båtturismen har inte prioriterats.

Båtturismen främjas
Farledsprojektet i Österbotten som Wasa Segelförening leder ska utmynna i nya och uppdaterade farleder som också båtturister kan använda. Det här projektet finansieras av EU-fonden via NTM-centralen och kommunerna längs kusten.

Trafikverket, som annars sköter om sjömätningarna, är också med på ett hörn.
- Vi blev uppmuntrade att ta oss an det här projektet och intresset har faktiskt varit större än väntat bland andra båtklubbar i regionen, säger Erickson.

På svenska sidan besöks Höga Kusten av långt över 10 000 småbåtar varje år. Siffran i Österbotten ligger på några hundra.
- Båtturismen är nog anspråkslös här, säger projektledare Kenth Nedergård på Österbottens Turism. Det här projektet kommer säkert att göra vår skärgård mer attraktiv för gästande båtar.

Det finns också en samhällsekonomisk aspekt med farledsprojektet. Om man kan utveckla båtturismen här leder det till att intresset för segling och båtliv i allmänhet stärks, vilket på sikt gynnar båtindustrin i Österbotten.

(Av Agneta Glad)

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten