Hoppa till huvudinnehåll

Labbprov: TSH

Provrör med blod.
Provrör med blod. Bild: iStock.com webbdoktorn

S-TSH = Tyreoideastimulerande hormon (sköldkörtelstimulerande hormon, TSH) i blodserum (S)

TSH, som också kallas tyreotropin, produceras i hypofysen (hjärnbihanget) och styr sköldkörtelns hormonproduktion. Ju mera TSH hypofysen insöndrar, desto större mängd av hormonerna tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3) får sköldkörteln i uppdrag att producera.

Om sköldkörteln på egen hand (t.ex. till följd av inflammation) börjar producera för mycket eller för lite hormoner, får hypofysen reda på det och reagerar genom att minska eller öka insöndringen av TSH, för att på så sätt bromsa eller sporra sköldkörtelns aktivitet.

Ett högt TSH tyder därför på att sköldkörteln producerar för lite hormoner, medan ett lågt TSH oftast betyder att sköldkörteln är för aktiv.

Halten av TSH är i allmänhet den som ändras först vid problem i sköldkörteln. Nivån av T4 kan till en början hållas inom gränsvärdena trots en sköldkörtelsjukdom, uttryckligen på grund av att TSH styr sköldkörteln i syfte att hålla T4-produktionen oförändrad.

Ofta är därför en mätning av patientens TSH tillräckligt för att kontrollera att allt fungerar som det ska i sköldkörteln. Om patienten har symptom antingen på över- eller underfunktion i sköldkörteln, ska gärna både TSH och T4-V (fritt tyroxin i blodet) kontrolleras.

Varför tas provet?

S-TSH tas om man misstänker underfunktion eller överfunktion i sköldkörteln. TSH uppföljs också hos patienter som får tyreostatika eller tyroxin som behandling för en sköldkörtelsjukdom.

På alla nyfödda kontrolleras att sköldkörteln fungerar rätt genom mätning av TSH ur navelsträngsblodet. Det prov som då tas heter

uS-TSH (uS = eng. umbilical blood Serum)

Referensvärden inom HUSLAB

Vuxna, över 14 år: 0,5 – 3,6 mU/l (millienheter per liter)

Högt TSH-värde

Ett TSH-värde som överstiger referensvärdet tyder på att sköldkörteln av någon anledning blivit lat och att hypofysen (där TSH produceras) försöker piska sköldkörteln till att producera mera tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3). Den vanligaste orsaken är sviterna efter sköldkörtelinflammation (tyreoidit).

Ett högt TSH och ett lågt T4-V betyder underfunktion av sköldkörteln (hypotyreos). Vid hypotyreos går hela kroppen på sparlåga, med bl.a. frusenhet, trötthet, viktuppgång, håravfall och förstoppning som följd.

I början av sjukdomen stiger enbart TSH, medan T4-V förblir normalt och patienten har lindriga symptom. Om sjukdomen upptäcks senare kan TSH vara mycket högt (upp till 20 gånger högre än referensvärdet) och T4-V lågt.

En liten del av alla barn föds med en medfödd hypotyreos, som måste skötas med sköldkörtelhormon för att förhindra en form av utvecklingsstörning som kallas kretinism.

Läs mera om hypotyreos

Lågt TSH-värde

TSH sjunker om halten av tyroxin (T4) i blodet stiger. Hypofysen försöker då bromsa sköldkörtelns aktivitet genom att insöndra mindre TSH. Den vanligaste orsaken är Basedows sjukdom ("giftstruma"), pågående sköldkörtelinflammation (tyreoidit) eller överdosering av tyroxinmedicin.

Ett lågt TSH och ett förhöjt T4-V innebär överfunktion av sköldkörteln (hypertyreos). Vid hypertyreos går kroppen på högvarv, bl.a. med snabb puls, ökad aptit, viktnedgång, svettning, skakningar, dålig sömn och diarré som följd. Trots att trötthet är vanligare vid hypotyreos, kan också hypertyreos kännetecknas av onormal trötthet.

Läs mera om Basedows sjukdom

Ett samtidigt lågt TSH och lågt T4-V är ovanligt. Denna kombination tyder på en tumör som trycker på hypofysen och hindrar den att producera tillräckligt mycket hormoner. Dessa tumörer är ovanliga.

Hur går provet till?

THS mäts med hjälp av ett blodprov som tas med en kanyl (sprutspets) från en ven i armvecket eller underarmen.

Provet ska helst tas före kl. 12 på förmiddagen. Före provet behöver man inte vara oäten, men om man använder tyroxinmedicin, ska dagens dos inte tas förrän blodprovet är taget.
De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.

Läs också

Webbdoktorn