Hoppa till huvudinnehåll

Inga kurser på svenska för arbetslösa

Arbetskrafts- och näringsbyrå
Arbetskrafts- och näringsbyrå Bild: Yle/ Nora Engström arbets- och näringsbyrå

Det finns inga svenskspråkiga kurser för arbetslösa som vill yrkesutbilda sig i huvudstadsregionen. På arbets- och näringsbyrån erbjuds just nu 70 kurser inom olika yrkesområden och av dem är sju på svenska, men för att gå dem måste man ta sig till Raseborg.

Det finns ett tiotal kurser för invandrare, men de fokuserar på språk och att lära sig praktiska saker om det finländska arbetslivet.

På NMT-centralen som ansvarar för kursutbudet på Arbets- och näringsbyråerna säger man att svenskspråkiga kan plocka ihop ett eget paket med svenskspråkiga kurser från de yrkesskolor som finns. Men det alternativet gör att dagarna då du får arbetslöshetsdagpenning minskar, vilket inte är fallet om du går arbets- och näringsbyråns kurser.

Bristen på svenskspråkiga kurser beror på att det finns så få svenskspråkiga arbetslösa i huvudstadsregionen, säger Raija Alanko, specialplanerare på NMT-centralen.

Om responsen är den att kurser behövs kommer de att se över utbudet, berättar Alanko.

(Av Grandell Heidi)

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen