Hoppa till huvudinnehåll

Nationalpark i medvind

Bild: Antti Below nationalpark

Regeringen har i dag gett ett lagförslag till riksdagen
om att inrätta en nationalpark i Sibbo storskog. Föreningen Natur och Miljö är ändå inte helt nöjd med planerna.

Nationalparken ska enligt förslaget grundas i Sibbo, Vanda och Helsingfors på mark som ägs av staten. Nationalparken skulle bestå av flera separata skogsområden inom en 10 kilometer lång och 4 kilometer bred zon med en sammanlagd yta på 1857 hektar,

Föreningen Natur och Miljö är missnöjd över nationalparkens omfattning, föreningen vill ha en nationalpark som sammanlänkar Sibbo storskog med Natura 2000-områden söder om motorvägen. Natur och miljös förslag till nationalpark är nästan dubbelt så stort som regeringens förslag. Föreningen hoppas därför att regeringens avsikt att förstora området med ca 600 hektar genom markbyte mellan staten och Helsinfors stad faktiskt blir av.

(Av Östnyland)

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland