Hoppa till huvudinnehåll

Trendbrott om skolsvenskan

Nästan 40 procent av finlandssvenskarna anser att den obligatoriska svenskan i de finskspråkiga skolorna kunde slopas eftersom den väcker så starka aggressioner. Det framgår av en enkät som Institutet för finlandssvensk samhällsforskning har gjort för Svenska Yles nyheter.

I enkäten ställs frågan om det vore bättre för språkfreden att avstå från den obligatoriska skolsvenskan. Av dem som svarat säger 46 procent nej och 39 procent ja medan 15 procent inte kan säga.
Kolumn
Börjar du bli trött på tjatet kring svenskans vara eller inte vara? Visst finns det ett drag av självupptaget ältande i debatten, men den senaste svängen för diskussionen in på ett helt nytt spår. Läs kolumnen

Forskaren Kjell Herberts vid Åbo Akademi anser att enkäten visar på ett klart trendbrott i Svenskfinland. Efter alla diskussioner om den obligatoriska svenskan är finlandssvenskarna i dag mera kluvna än tidigare och allt fler upplever att den ger badwill.

Herberts, som har sammanställt enkäten för svenska Yle, noterar att man i tvåspråkiga och finskdominerade regioner är mera villig att avstå från skolsvenskan än i svenskdominerade regioner. Män är mer benägna än kvinnor att slopa svenskan.

Enligt enkäten tror 55 procent av finlandssvenskarna att Finland kan förbli tvåspråkigt även om den obligatoriska skolsvenskan slopas. Drygt 30 procent är av motsatt åsikt medan 14 procent inte tar ställning.

Frågorna i enkäten har ställts i en webbpanel med 650 registrerade paneldeltagare av vilka cirka 510 deltog. Urvalet är representativt för hela Svenskfinland visavi kön och religion. Populationen är något yngre än i postala enkäter och består långt av aktiva människor med åsikter. Materialinsamlingen skedde 8-14.12.2010. Institutet för samhällsforskningen ger en felmarginal på +/-3 procentenheter.


(Av Lasse Gustafsson)

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes