Hoppa till huvudinnehåll

Bluffrapport om vaccineffekter

Bild: AP Graphics Bank a/h1n1

En rapport 1998 om att barn riskerade att bli autistiska av trippelvaccin var en medveten bluff, skriver den medicinska tidskriften British Medical Journal (BMJ).

Rapporten i tidskriften The Lancet skrämde föräldrar och ledde till att många barn inte blev vaccinerade mot mässling, påssjuka och röda hund. I Sverige sjönk antalet vaccinerade barn från 97 till 88 procent.

Forskaren Andrew Wakefield hävdade att man funnit autism hos tolv barn, och att de flesta av dem fått trippelvaccinet strax innan symtomen visade sig. - BMJ:s efterforskningar har dock visat att en del av barnen hade visat symtom på autism redan före vaccineringen.

Enligt BMJ fick Wakefield i hemlighet hundratusentals dollar av en advokatbyrå som planerade att för vaccinmotståndares räkning starta en rättslig process mot vaccinet.

Lancet drog redan 2004 tillbaka artikeln och förklarade att om man känt till att studien var kopplad till vaccinmotståndare hade den aldrig tagits in.

Wakefield förlorade i fjol sin läkarlegitimation i Storbritannien på grund av studien.


(Av Maria von Kraemer)

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes