Hoppa till huvudinnehåll

Kontaktallergi

Radiodoktorlyssnare fick för två månader sedan en droppe akryllim på ringfingret. Han torkade genast bort limmet och tvättade händerna. Efter ett par dagar började huden spricka och ett sår uppkom. Fingertoppen är fortfarande svullen och sårig och huden lossnar. Kan där finnas någonting som fortsätter att fräta?

Läs hudläkarens svar.

Lyssnaren har förmodligen fått en allergisk reaktion, förorsakad av akrylatet i limmet. Akrylater kan, precis som t.ex. nickel och krom, förorsaka en kontaktallergi. Koncentrationen i lim är vanligen så liten att de flesta människor vid normal, temporär användning av akrylatlim inte får kontaktallergi.

Det ovanliga i detta fall är att symptomen sitter i så här länge, trots att limmet inte har använts på flera veckor.

Efter så här lång tid borde akrylatet för länge sedan ha försvunnit från fingertoppen. De symptom patienten nu har kommer från den kroniska inflammation som allergin har förorsakat.

Patienten kan börja med att använda receptfri hydrocortisonsalva. Om den inte hjälper borde han få en starkare kortisonsalva utskriven av en läkare.

I framtiden ska han undvika att få akrylat på huden eftersom det sannolikt ger nya symptom.

Om han vill få bekräftat att det handlar om en allergi mot akrylat kan en läkare göra ett hudtest. Vid testet undersöker man känsligheten för flera olika ämnen, vilka sätts på en aluminiumplatta och tejpas fast på ryggen. Aluminiumplattan får sitta kvar i två dygn, varefter den tas bort och huden undersöks. Efter ytterligare någon dag kontrolleras huden på nytt, eftersom symptomen ibland uppkommer med en viss fördröjning.
De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.

Läs också

Webbdoktorn