Hoppa till huvudinnehåll

Flyktingar ovälkomna i många kommuner

Passkontroll
Passkontroll Bild: Yle gränskontroll

En stor del av kommunerna i Finland vill inte ta emot flyktingar som fått uppehållstillstånd. Men i Egentliga Finland har tre nya kommuner småningom öppnat sina dörrar för flyktingar.

Det är kommunerna S:t Karins, Nådendal och Lundo som går mot strömmen. Sedan ifjol har kommunerna tagit emot sammanlagt drygt 20 flyktingar.

År 2010 hade inrikesministeriet som mål att kommunerna skulle ta emot 2200 flyktingar med uppehållstillstånd, men endast hälften av dessa kunde placeras i kommuner.

"Ekonomiska orsaker används som svepskäl"
Men trots att situationen i Egentliga Finland nu ser bättre ut kunde kommunerna göra mera för flyktingarna, säger migrationschef Kalle Myllymäki vid Närings-, trafik och miljöcentralen. Särskilt större städer som Åbo, Salo och Reso kunde ta emot fler.

Enligt Myllymäki kan svårigheterna med att placera flyktingar i hela landet delvis förklaras med att antalet asylsökande ökat de senaste åren. Men kommunernas attityder är också ett stort problem. Att motivera nekande beslut med ekonomiska orsaker är bara svepskäl, säger han.

Valet sätter stopp för utredningar
Planerna på att utöka flyktingmottagningen i Egentliga Finland läggs på is över riksdagsvalet. Det innebär att Närings- trafik-och miljöcentralen inte utreder nya kommuners intresse att ta emot flyktingar förrän efter valet. Orsaken är att man inte vill göra en valfråga av kommunernas inställning till flyktingar, säger Myllymäki.


(Av Monica Forssell)

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland