Hoppa till huvudinnehåll

Lärare vill ha fortbildning i mångkulturalism

lågstadieklass i finland
lågstadieklass i finland Bild: Yle beslöjade

En undersökning gjord av tidningen Opettaja visar att allt fler lärare vill ha fortbildning i att undervisa elever med invandrarbakgrund. Det är inte bara språkfrågor som ställer till det för lärarna, utan också en del kulturskillnader.

- Det är inte bara språket som är problemet, utan också hur man som lärare ska förhålla sig till elevens kultur, deras rätt till en bra undervisning och så vidare, säger Inger Damlin, styrelsemedlem i Finlands Svenska Lärarförbund, och speciallärare och tidigare invandrarlärare i Vörå.

Som lärare vill Damlin inte begränsa antalet elever med invandrarbakgrund i undervisningsgrupperna, utan snarare få mer kunskap i hur man ska hantera olika situationer som kan uppstå när klasserna blir mer mångkulturella.

- Alla elever är individer, oavsett om de är finländska eller med invandrarbakgrund. Jag tycker inte att man ska begränsa antalet elever i undervisningsgrupperna, men lärarna är i ett skriande behov av fortbildning i hur man ska hantera en del kulturella skillnader som kan uppstå, säger Damlin.

På Åbo Akademi och pedagogiska fakulteten, är man medveten om situationen.

- Vi har länge vetat att det finns ett behov av att öka undervisningen i mångkulturalism inom lärarutbildningen. Vi har en del kurser, men det viktigaste vi kan göra är att fortbilda de lärare som nu är aktiva och ställs inför de här situationerna dagligen, säger Michael Uljens, professor i allmänpedagogik.

Man har nyligen avslutat ett projekt där man kartlagt situationen kring behovet av fortbildning av lärare.

- På fakulteten är vi beredda att ordna kurser och utbudet finns redan. Men det handlar också om att arbetsgivaren måste hitta tid och resurser för att fortbilda lärarna, säger Uljens.


(Av Mira Myllyniemi)

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten