Hoppa till huvudinnehåll

Mykoplasmalunginflammation

Bild: Goodshoot.com lungor

Långvarig hackhosta, feber och ansträngd andning kan vara tecken på en lunginflammation förorsakad av den lilla mikroben Mycoplasma pneumoniae. Lunginflammationen är speciellt vanlig bland barn i skolåldern och förorsakar epidemier med intervaller på ca 4 - 6 år. Diagnosen kan vara svår att ställa men är viktig för att patienten ska kunna få rätt sorts behandling.

Mycoplasma pneumoniae är en av de minsta bakterieliknande mikroberna och saknar cellvägg. Den kan ge vanliga förkylningssymptom, men är också en av de vanligaste orsakerna till lunginflammation bland framför allt barn och unga vuxna.

En mykoplasmalunginflammation är sällan livshotande, men kan ge utdragna symptom med långvarig trötthet och andningsbesvär, om den inte behandlas. Mot bakterien fungerar bara vissa former av antibiotika.

Mykoplasmainfektioner smittar lätt. Med några års mellanrum brukar den förorsaka större epidemier. Den epidemiska förekomsten av mykoplasma underlättar diagnostiken, då man lättare än annars misstänker mykoplasmainfektion hos barn och yngre personer med symptom på övre luftvägsinfektion.

Symptom

En mykoplasmalunginflammation kan komma som en självständig sjukdom eller som en svit efter en förkylning.

Symptomen är sällan lika svåra som vid lunginflammationer förorsakade av andra bakterier.

De främsta symptomen är feber, som sällan stiger över 39 grader, och en långvarig hosta. Hostan är i början av sjukdomen torr och hackig. Senare kan slem bildas.

Patienten kan uppleva det tungt att andas, men känner sällan stickningar i lungorna.

Huvudvärk hör ofta till.

Patientens allmäntillstånd är oftast relativt gott, men lunginflammationen kan ge en svår och utdragen trötthet.

Mykoplasmabakterien kan ibland ge symptom från centrala nervsystemet eller magtarmkanalen, hudutslag, ögonsymptom samt led- och muskelvärk. Ibland förorsakar infektionen ett ökat sönderfall av röda blodkroppar, med s.k. hemolytisk anemi som följd.

Diagnos

I motsats till vad fallet är vid andra bakterieinfektioner stiger inte CRP, sänkan och antalet vita blodkroppar nämnvärt vid en mykoplasmainfektion. Dessa blodprov, som i vanliga fall används för att fastställa infektioner, är alltså knappt till hjälp då det gäller att ta reda på om det är fråga om mykoplasma (men kan utesluta andra bakterier).

De förändringar infektionen visar på en lungbild är ofta svårtolkade och diffusa.

Lunginflammationen kan höras på lungljudet (när läkaren lyssnar med stetoskop), men ljuden kan också vara normala.

Den säkraste diagnosen fås genom att ta ett blodprov där man kontrollerar om det finns antikroppar mot mykoplasmabakterien. Provet heter S-MypnAb (S = serum, Mypn = mycoplasma pneumoniae, Ab = antibodies).

Med provet mäter man halterna av immunglobulinerna IgM, som stiger snabbt vid en akut infektion, och IgG, som stiger långsamt och förutsätter tagning av vad som kallas parserum, d.v.s. två blodprov med 2 – 4 veckors intervall. En förhöjning i antimykoplasmaantikropparna av klass IgG talar om att det är eller har varit fråga om mykoplasma.

Det finns också ett DNA-test, med vilket man kan undersöka förekomsten av mykoplasmabakterier i svalg- eller nässekret. Testet kan dock vara positivt flera månader efter en gammal infektion eller trots att patienten bara bär på smittan utan att ha infektionen. DNA-testet används därför främst om man misstänker en infektion på andra håll än i lungorna och vill ta ett prov ur t.ex. ledvätska eller ryggmärgsvätska. Testet hör inte till primärvårdens undersökningsarsenal.

Ett väsentligt led i diagnostiken är den kliniska bilden, som beskrivits ovan, samt en medvetenhet om att en mykoplasmaepidemi är på gång. Om den kliniska bilden är typisk och läkaren vet att mykoplasman grasserar i området, kan diagnosen anses vara klar och rätt behandling kan påbörjas.

Behandling

De flesta antibiotika angriper bakterierna via deras cellvägg. Eftersom mykoplasmabakterien saknar cellvägg är en hel del av våra vanligaste antibiotika ineffektiva mot bakterien.

De antibiotika som används mot mykoplasmalunginflammationer är makrolider (roxitromycin, klaritromycin, azitromycin och telitromycion) och tetracykliner (främst doxicyklin).

Om läkaren misstänker samtidig pneumokockinfektion i lungorna kombineras makroliderna eller tetracyklinerna med en antibiotika som biter på pneumokocker.

Också trots rätt sorts behandling kan det ta flera veckor innan patienten är helt återställd efter en mykoplasmalunginflammation. Infektionshärden försvinner långsamt ur lungorna och kan förutom trötthet bl.a. ge en känsla av att det både är svårt att dra in tillräckligt mycket luft och svårt att tömma lungorna.
De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.

Läs också

Webbdoktorn

 • Bihåleinflammation

  Känn igen symptomen och lär dig vad du ska göra.

  Hur vet man om man har bihåleinflammation? Måste man alltid ta antibiotika för att bli av med den? frågar en läsare. Öron-, näs- och strupspecialisten Johan Hedström svarar.

 • Mykoplasmalunginflammation

  Långvarig hackhosta, feber, ansträngd andning och ovanlig trötthet kan vara tecken på en lunginflammation förorsakad av den lilla mikroben Mycoplasma pneumoniae. Diagnosen kan vara svår att ställa men är viktig för att patienten ska kunna få rätt sorts behandling.

 • Laryngit (”falsk krupp”) hos barn

  Så hjälper du ett barn med andnöd.

  Skällande hosta och andningssvårigheter i samband med en förkylning betyder att infektionen har spridit sig till struphuvudet (larynx). Kall luft underlättar andningen. Om barnet har mycket svårt att andas kan det behöva sjukhusvård.

 • RS-virus hos spädbarn

  Infektionen kan vara livshotande för de minsta.

  RS-viruset, som just nu ger vanliga förkylningssymptom hos vuxna kan vara livshotande för spädbarn. Skydda din baby mot smittan och uppsök läkare om hen blir sjuk.

 • HPV och livmoderhalscancer

  Vet du vad det omdebatterade vaccinet skyddar mot?

  Livmoderhalscancer (cervixcancer) är den vanligaste gynekologiska cancerformen i världen. I Finland är dock livmoderhalscancer relativt ovanlig, till stor del tack vare effektiv screening med s.k. papa-prov. I Finland diagnostiseras mellan 150 och 175 nya fall per år.

 • Mässling

  Mässling är en potentiellt dödlig infektionssjukdom.

  Mässling är en mycket smittsam och potentiellt dödlig infektionssjukdom, som förorsakas av ett paramyxovirus. Idag har de flesta finländare skydd mot sjukdomen, tack vare MPR-vaccinet. Om man är ovaccinerad och misstänker att man har blivit smittad ska man kontakta sin hälsovårdscentral. Det samma gäller barn som bara har fått den första vaccinsprutan. Upp till en vecka efter smittotillfället kan man få vaccin eller antikroppar mot sjukdomen.

 • Stelkramp

  Trots modern sjukvård kan bakterien vara dödlig.

  Stelkramp (tetanus) är en infektionssjukdom som förorsakas av toxiner från bakterien Clostridium tetani. Trots modern sjukhusvård kan sjukdomen ha en dödlig utgång. Det bästa skyddet mot stelkramp är ett vaccin som är i kraft.

 • Laboratorieprov

  Förstå vad dina blodprov betyder.

  B-La? S-T4-V? U-BaktVi? Undrar du också vad förkortningarna på laboratorieblanketterna betyder, vad labbpersonalen har tänkt tömma dig på och vad läkaren har misstänkt när han har kruxat för just de proven? Här under hittar du förklaringar till en del av de förkortningar som förekommer på våra labblanketter.

Hälsa

 • Läkare som påpekar vikten borde också kunna erbjuda hjälp

  Hurdan hjälp erbjuds den som vill ha hjälp med sin övervikt?

  Många överviktiga berättar att vikten ofta tas upp inom hälsovården fastän besöket gäller något helt annat. Ändå kan det vara svårt att få hjälp när man vill ha det. Hur ska läkarna egentligen göra? Vi frågar specialläkare Milla Rosengård-Bärlund.

 • Träning som är kul!

  Om du hör ordet motion eller träning, vad tänker du på då?

  Om du hör ordet motion eller träning, så vad tänker du på då? Är ordet negativt laddat? Är det skolidrotten där du blev vald sist? Är det blod, svett och tårar eller tråkig träning som aldrig tar slut? Isåfall är det dags att tänka om.

 • Nytt superantibiotikum utvecklas av forskare

  En molekyländring har gjorts i vancomycin.

  Forskare har gjort en molekyländring i vancomycin, ett centralt antibiotikum vid behandling av svåra infektioner, uppger FNB. Enligt forskarna gör den nya strukturen det svårt för bakterierna att utveckla resistens.

 • Ser ditt barn på nätporr?

  Allt yngre barn porrsurfar, vissa blir beroende.

  I Sverige är medelåldern för pojkar att första gången medvetet börja konsumera pornografi 12.3 år. De yngsta som uppger att de sett nätporr går på förskolan.

 • Synskadades förbund bekymrat: Man kan inte längre få service av människor

  Kritik mot att biljettförsäljningen upphör i tågen.

  Synskadade är bekymrade över att biljettförsäljningen inom kollektivtrafiken i huvudstadsregionen försvinner. Ordförande för förbundet finlandssvenska synskadade, Sune Huldin, ser det här som ett led i en samhällsutveckling där service som ges av människor minskar. Och det här drabbar synskadade.

 • Ta vara på din sömn!

  Publikens kommentarer om sömn och sömnlöshet.

  Vi frågade er om hur ni sover. Här är era kommentarer och råd kring sömnlöshet.

 • Sömnbrist tär på hjärnan och kroppen

  Speciellt immunsystemet försvagas om du lider av sömnbrist.

  Stresshormoner håller dig vaken. Om du stressar och belastar hjärnan eller gör fysiskt tungt jobb har du ofta stresshormoner kvar i blodet. Då kan det vara svårt att få sömn, säger Tarja Stenberg, sömnforskare vid Helsingfors universitet.

 • Om vi inte sover dör vi

  Viktigt att sova bra på natten för att må bra på dagen.

  Hur vi sover på natten påverkar starkt hur vi mår på dagen – och i livet. Tillfällig sömnlöshet är vanligt och inget att oroa sig för, men om sömnlösheten blir långvarig finns det skäl att söka hjälp. En god sömnhygien med regelbundna vanor hjälper de flesta, i vissa fall kan finnas anledning att låta undersöka sig på en sömnklinik.

 • Är vila nästa stora trend?

  Människan behöver sömn, vila och aktivitet i rätt balans.

  En sömnlös längtar efter sömn, en stressad längtar efter vila. Vi behöver en bra balans mellan sömn, vila och aktivitet. Men hur ska vi uppnå balansen?

 • Bihåleinflammation

  Känn igen symptomen och lär dig vad du ska göra.

  Hur vet man om man har bihåleinflammation? Måste man alltid ta antibiotika för att bli av med den? frågar en läsare. Öron-, näs- och strupspecialisten Johan Hedström svarar.

 • Mykoplasmalunginflammation

  Långvarig hackhosta, feber, ansträngd andning och ovanlig trötthet kan vara tecken på en lunginflammation förorsakad av den lilla mikroben Mycoplasma pneumoniae. Diagnosen kan vara svår att ställa men är viktig för att patienten ska kunna få rätt sorts behandling.

 • Laryngit (”falsk krupp”) hos barn

  Så hjälper du ett barn med andnöd.

  Skällande hosta och andningssvårigheter i samband med en förkylning betyder att infektionen har spridit sig till struphuvudet (larynx). Kall luft underlättar andningen. Om barnet har mycket svårt att andas kan det behöva sjukhusvård.

 • RS-virus hos spädbarn

  Infektionen kan vara livshotande för de minsta.

  RS-viruset, som just nu ger vanliga förkylningssymptom hos vuxna kan vara livshotande för spädbarn. Skydda din baby mot smittan och uppsök läkare om hen blir sjuk.

Nyligen publicerat - Hälsa