Hoppa till huvudinnehåll

Jodtabletter och sköldkörtelrubbningar

Thyroxin- och Jodix-burkar.
Thyroxin- och Jodix-burkar. Bild: YLE/Jessica Edén thyroxin

På jodburkens bipacksedel står det att tabletterna inte får tas om man lider av sköldkörtelinflammation eller har en funktionsstörning i sköldkörteln. Ska man alltså inte ta tabletterna om man t.ex. har en underfunktion som behandlas med tyroxin? Hur ska man i så fall skydda sin sköldkörtel om det sker en kärnkraftsolycka?

Läs endokrinologens svar.

Ifall vi får ett kärnkraftsutsläpp i vårt land och myndigheterna rekommenderar jodtabletter, skall alla ta av dem.

Det är sant att extra intag av jod lätt stör sköldkörtelns hormonproduktion och kan ge först en underfunktion och sedan (vilket är vanligare) en överfunktion, d.v.s. en hypertyreos. Därför skall sköldkörtelpatienter undvika extra jodintag till vardags.

En kärnkraftsolycka ökar markant risken för sköldkörtelcancer. Jodtabletter skyddar mot cancern, genom att ge sköldkörteln tillräckligt ofarlig jod, så att körteln inte behöver uppta radioaktiv jod.

Därför ska också patienter med sköldkörtelproblem ta jodtabletter, även om risken finns att ett extra jodintag förorsakar funktionsstörningar. En hyper- eller hypotyreos är en lindrig komplikation i jämförelse med en cancer i sköldkörtel.

Tabletten ska tas så fort som möjligt efter det att myndigheterna meddelat om radioaktivt nedfall. En 3-4 timmars försening minskar tabletternas effekt med ca 50 %.

Doseringen för vuxna och barn över 12 år är 1 tablett innehållande 130 mg jod. Barn mellan 3 och 12 år ska få en halv tablett, barn mellan 1 månad och 3 år en fjärdedels tablett och barn under en månad en åttondedels tablett.

Jodtabletter är speciellt viktiga för barn och gravida eftersom sköldkörteln är mera känslig för strålning hos barn och foster än hos vuxna.

Skyddet mot radioaktiv jod sitter i 1-2 dygn efter att tabletten har tagits. Myndigheterna ger direktiv ifall en ny dos ska tas.

P.g.a. risken för biverkningar ska tabletterna inte tas förrän myndigheterna ger instruktioner därom. Jodtabletter ska dock gärna finnas i alla hem. Hållbarheten är 5 år.

Expert för artikeln:
Camilla Schalin-Jäntti, specialist i endokrinologi.

Läs mera om varför jodtabletter ska tas vid en kärnkraftsolycka.

De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.

Läs också

Webbdoktorn