Hoppa till huvudinnehåll

När depressionsvården blev medikaliserad

Depression kallas vår tids folksjukdom och drabbar allt fler av oss. De nya antidepressanterna började komma in på den finländska marknaden på 1990-talet. Depressioner började botas med medicin i stället för terapi. Är medicinerna en räddning, eller en förbannelse?

Ungefär fem procent av Finlands folk lider av allvarlig depression, de antidepressiva läkemedlen är Finlands mest sålda läkemedel och depression är den största orsaken till arbetsoförmåga. Depression drabbar kvinnor dubbelt så ofta som män.

I Solarplexus diskuteras depressionerna med Gunnel Rinne, som har varit 8 år borta från jobbet pga depression, Monika Ekholm, psykiatrisk skötare och familjeterapeut och t.f. professor i psykiatri Björn Appelberg.

Varför blir man deprimerad?

Två bakomliggande orsaker till depression är äftlighet och jobbiga händelser i barndomen. Vid en depression störs nervcellerna i hjärnan och signalsubstanserna (serotonin, noradrenalin och dopamin) fungerar inte som de ska. Psykiater Mikael Holma förklarar sambandet som uppstår vid ångest och depression.

Christina Hedberg fick sin första depression efter förlossningen. Förlossning är en av de faktorer som kan utlösa en depression. Efter det har Christina drabbats av många depressioner. När man är riktigt deprimerad är man bara inne i sig själv. I värsta fall kan det leda till total isolering. Omgivningen har reagerat på många olika sätt, vissa har förstått hennes psykiska problem, andra inte.

En av processerna en deprimerad människa måste gå igenom är att acceptera sin sjukdom. Björn Appelberg säger att det är svårt att definiera depression, det är ett samlingsnamn för att täcka en sjukdom med ett väldigt brett spektrum. Symptomen kan se olika ut, men självkänslan är nedsatt, sjukdomen åtföljs av skuldkänslor. Också biologiska symptom kan förekomma: sömrubbningar, kroppsvikt och självmordstankar. Enligt Björn Appelberg är utbrändhet egentligen samma sak, men är mer socialt accepterad.

En allvarlig depression är inte att vara nedstämd. För personer med riktigt allvarlig depression och psykoser kan man t.om. vara tvungen att ta elchocker i bruk.

2011 verkar depression vara så vanligt att unga öppet kan tala om läkemedel och depressionsperioder.

Antidepressanter

De nya antidepressiva läkemedlen är inga läkemedel som producerar "artificiell lycka" åt patienten, utan är till för att återställa de naturliga nivåerna av signalsubstanserna i hjärnan framför allt serotoninhalten.

Marianne Enäkoski har forskat i depressioner och medicin. Hon menar att man kan medicinera nervsystemet, men inte psyket. Men vårt samhälle väntar sig framgång och självständighet så därför medicineras depressionerna "bort". Man borde behandla depressioner mera mångfasetterat, enligt Enäkoski. Antti Pietikäinen talar om depressionen som en skam och raseri som inte kommer ut.

Björn Appelberg håller med att utbudet på psykoterapeutiska behandlingsformer långt ifrån räcker till. Det kan finnas en risk för övermedikalisering, men vi är långt ifrån det, menar Appelberg. Det finns många deprimerade som inte ens får vård, för att de inte söker vård och läkarna känner inte igen symptomen och många är rädda att ta mediciner.

Om depression i Finland

 • Det är svårt att avgöra hur utbredd depressionen är i Finland. Man räknar med att ungefär 200 000 - 240 000 finländare lider av svår depression, cirka 15 % av depressiva stämningar.
 • Närmare 700 000 finländrare har ätit antidepressiva läkemedel. De flesta som lider av depression söker aldrig hjälp.
 • Under 2000-talet har vården av depressioner utvecklats, också mediciner mot depressioner skrivs ut lättare. Statistiken är ungefär den samma som för resten av Norden.
 • Antidepressiva läkemedel hör till de vanligaste receptbelagda mediciner som psykiatrin skriver ut, och deras effekter och biverkningar är föremål för åtskilliga forskningsstudier och konkurrerande teorier.
 • De nya antidepressiva läkemedlen är inga läkemedel som producerar "artificiell lycka" åt patienten, utan är till för att återställa de naturliga nivåerna av signalsubstanserna i hjärnan framför allt serotoninhalten. De vanligaste och mest utskrivna medicinerna är de såkallade selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) (Sertralin, Citalopram, Fluoxetin - Prozac i USA) De flesta antidepressiva läkemedel har en fördröjd antidepressiv effekt som uppnås först efter 6-8 veckor.

Hälsa och sjukdom

Arkivet

Mera från Arkivet och Elävä arkisto

Följ Elävä arkisto och Arkivet

Yle Arkivet är tillsammans med Elävä arkisto aktivt på sociala medier. Vi delar både svenskt och finskt innehåll på Facebook, Twitter och Instagram.

 • Fågelholksauktion i Borgå 1965

  Borgånejdens fågelförening säljer holkar för olika fåglar.

  Rundradions nyhetsredaktion besöker Borgå 1965. Borgånejdens fågelförening informerar och säljer fågelholkar.

 • Att lappa en punktering och putsa cykeln

  -Inte det minsta svårt, enligt reparatör Åke Wiberg.

  Att lappa ett punkterat cykeldäck är inte det minsta svårt enligt reparatör Åke Wiberg. Och på hösten skall man putsa och ta hand om sin cykel så att man inte på våren hittar ett rostigt vrak.

 • Råd och tips kring motorcykeln

  En vintrig dag i mars träffar vi ett gäng motorcyklister.

  En vintrig dag i mars träffar Carl Mesterton ett gäng motorcykelentusiaster och en konstapel för att få råd om hur man tar i bruk sin motorcykeln på våren.

 • Direktörer för Rundradion: från J. V. Vakio till Lauri Kivinen

  Samhället och den rådande politiken styrde direktörsvalen.

  Under sina livskraftiga decennier har Rundradion/Yle styrts av tolv män och en kvinna. Det har varit lugna år och turbulenta tider. Samhällsklimatet och den rådande politiken har styrt både direktörsval och hur programpolitiken sett ut.

 • Klyftan - inbördeskriget ur ett litet barns perspektiv

  Drama på Anna Bondestams roman om inbördeskriget.

  Anna Bondestams roman Klyftan kom ut 1946. Det var en av de första böckerna om inbördeskriget ur ett barns perspektiv, och skildringen känns än idag mycket stark. I filmatiseringen av boken möter vi 11-åriga Rut, vars pappa är en av de röda.

 • Han blev hela Finlands sagofarbror - här är historien om Topelius

  Topelius var sin tids främsta författare och opinionsbildare

  En januarionsdag år 1818 kom ett gossebarn till världen på Kuddnäs gård i Nykarleby. Liksom äldre, vidskepliga människor gjorde då stannade gårdens trädgårdsmästare upp för att läsa gossens livsöde i stjärnorna. Klart var att pojken, som för exakt 200 år sedan föddes till familjen Topelius, en dag skulle bli en känd man.

 • Hörspelet Fältskärns berättelser

  13 delar Topelius från det 30-åriga kriget.

  Zacharias Topelius stora klassiker "Fältskärns berättelser" skildrar Sveriges och Finlands historia från 30-åriga krigets dagar fram till Gustav III: s statskupp 1772. Solveig Mattsson dramatiserade och regisserade Fältskärns berättelser för Radioteatern 1992. Den 13-delade serien blev en av Radioteaterns mest älskade genom tiderna.

Nyligen publicerat - Arkivet