Hoppa till huvudinnehåll

"Pedofiloffren har lämnats ensamma"

Bild: Yle srk

Centralförbundet för fridsföreningarna i Finland SRK medger att det förekommit utbredd pedofili inom den gammallaestadianska rörelsen.

Sedan 1980-talet har mellan 70 och 100 fall förekommit. Vi har inte ägnat offren tillräcklig uppmärksamhet, säger pastor Olavi Voittonen.

SRK publicerade en intern utredning om pedofilin i Uleåborg i dag.

Ett trettiotal fall är eller har blivit föremål för rättsprocesser. I de flesta fall har pedofilin varit en så kallad intern familjeangelägenhet, ofta mellan far och dotter. Ibland har pedofilin förekommit också mellan olika generationer. Bland förövarna finns ett tiotal predikanter inom rörelsen.

Vid en presskonferens i dag sade SRK:s direktionsordförande, pastor Olavi Voittonen, att problemets omfattning kom som en överraskning. SRK medger att de under årens lopp handskats fel med problemen, och offren har lämnats ensamma med sin kamp.

SRK har nu skickat ut brev till alla predikanter där förbundet påpekar att predikanterna bär personligt ansvar för det preventiva arbetet mot pedofili.

Laestadianernas fridsföreningars förbund hör inte till SRK. Därför omfattar utredningen inte de i huvudsak svenskspråkiga föreningarna, som bland annat verkar i Jakobstad och Larsmo.

(Av Sara Langh)

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten