Hoppa till huvudinnehåll

Så räknas din röst

För att få fram vilka de nya 200 riksdagsledamöterna är används i Finland den så kallade d'Hondtska metoden.

Finland är indelat i 15 valkretsar och de 200 mandaten är fördelade på valkretsarna i enlighet med befolkningsmängden.

Inom varje valkrets räknas de röster varje parti eller valmansförening har fått ihop och antalet röster blir partiets jämförelsetal.

Den kandidat som har fått det högsta personliga röstetalet inom sitt parti i sin valkrets får det högsta jämförelsetalet, alltså alla röster som partiet har fått i valkretsen.

Jämförelsetalet för den som fått det nästhögsta personliga röstetalet i partiet är hälften av hela jämförelsetalet, och den kandidat vars personliga röstetal är tredje högst får ett jämförelstetal som är en tredjedel av det totala jämförelsetalet o.s.v.

Sedan rangordnas valkretsens alla partiers alla kandidater i enlighet med sitt jämförelsetal.

Först avgörs alltså hur många mandat partiet får i valkretsen och därefter vilka kandidater som blir invalda.

Om en kandidat får ett mycket högt personligt röstetal, som t.ex. Sannfinländarnas Timo Soini fick riksdagsvalet 2007, kan de rösterna hjälpa in också kandidater med ett lågt personligt röstetal.

Därmed blev också Sannfinländarnas Pirkko Ruohonen-Lerner invald trots att hon hade ett lägre personligt röstetal än måndra andra partiers kandidater.

Om partier har ingått valförbund sinsemellan, som t.ex. SFP och Centern gjort i Egentliga Finlands valkrets, så räknas valförbundets alla röster ihop och det utgör valförbundets jämförelsetal.
(Av Patrick Holmström)

 • Våld i parrelationen: 130 000 misshandlade och 20 döda i Finland

  Hemmet är den farligaste platsen för kvinnan.

  En färsk rapport från Institutet för hälsa och välfärd visar alarmerande uppgifter om våld i parrelationen i Finland. 130 000 misshandlades av sin partner i fjol och 20 dödades. Av dem var 17 kvinnor och tre män. Trots att våld i parrelationen är vanligt och utbrett, tiger de flesta. Var tredje kvinna berättar inte om våldet för någon och bara var tionde gör en polisanmälan.

 • Fackelbärarna redo inför årets luciakröning

  FBK:are ser fram emot fackeltåget.

  På luciadagen vänds allas blickar mot luciatrion och lucia som ska få sin krona. Något man kanske inte riktar lika mycket uppmärksamhet mot – men som bidrar stort till stämningen på luciadagen – är fackelbärarna.

 • Rekordmånga finländare får skatteåterbäring på tisdag

  Staten betalar rekordmycket skatteåterbäring, 2,9 miljarder.

  I dag är den dagen som omkring 3,6 miljoner finländare får ett litet bonus på kontot i form av skatteåterbäring. Staten betalar rekordmycket skatteåterbäringar i år, omkring 2,9 miljarder euro.

Läs också

Val

Nyligen publicerat - Val