Hoppa till huvudinnehåll

Positiv invandrarpolitik

Börje Mattsson som är mitt i flyttandet av byrån för västra nylands invandratjänst.
Börje Mattsson som är mitt i flyttandet av byrån för västra nylands invandratjänst. Bild: YLE/Malin Lindholm invandrarpolitik

Invandrarpolitiken är väldigt central i Finlands nya regeringsprogram. Det här blev invandrarkoordinator Börje Mattsson vid Västra Nylands invandrartjänst positivt överraskad av, särskilt med tanke på den laddade invandrardebatten som fördes under och efter riksdagsvalet.

-På många olika punkter kommer invandrarna fram, de har alltså beaktats som de bör göras, säger Mattsson.

Bland annat står det i programmet att man skall satsa på att göra det lättare och snabbare för invandrare att komma in i arbetslivet, man vill höja sysselsättningsgraden och till och med halvera arbetslösheten.

I programmet står det också att mera resurser skall ges till att bevaka den gråa arbetsmarknaden, att göra asylbehandlingar snabbare, och att börja ordna gymnasiestödande utbildning för invandrare. Stödet till kommuner som tar emot invandrare skall fortsättningsvis också höjas.

Mindre bra saker i regeringsprogrammet tycker Mattsson är att en starkare kontrollpolitik tas upp. Meningen är att få ut invandrare som ansökt om uppehållstillstånd och fått avslag, snabbare. Dessutom säger programmet också att kraven för familjeåterförening skall skärpas och följa en mera nordisk kutym, säger Mattsson. De andra nordiska länderna har skarpare villkor för familjeåterförening än vad Finland haft.

Chans att bli modellkommun
I det nya regeringsprogrammet står det att kommuner med goda erfarenheter av att integrera invandrare skall lyftas upp som modellkommuner, och här tror Mattsson att de västnyländska kommunerna ligger bra till eftersom de tagit emot flyktingar nästan regelbundet i över kanske 20 år.

-Vi har nog under de senaste tio åren eller mera ofta tagits fram som ett modellområde och ofta har vi fått framvisa vår såkallade modell, säger Mattsson.

I regeringsprogrammet står det, om än lite otydligt, att kommuner som lyfts fram som modellkommuner kan ha chans att få extra stöd av staten.

Flyktingar från Libyen

Finland, som har en flyktingkvot på 750 personer varje år, har erbjudit sig att ta emot ett antal på högst 57 flyktingar från Libyen. Börje Mattsson tror att en förfrågning till kommunerna kommer snart, och säger att det inte är omöjligt att tänka sig att Raseborg skulle ta emot en del av dem, men det är ännu för tidigt att säga. Han tycker att det snart börjar bli dags för Raseborg att ta emot en grupp flyktingar eftersom det var ett och ett halvt år sedan sist, och det gick väldigt bra med den gruppen.

(Av Malin Lindholm)

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland