Hoppa till huvudinnehåll

Alla svenska barn fick plats - många finska blev utan

Bild: YLE/Rose-Marie Sundström södrik

I Helsingfors gick man in för att prioritera de svenskspråkiga barnen - alla som ansökte om eftisplats fick en.

För de yngsta eleverna är skoldagarna korta och många föräldrar vill veta att det finns vuxna som håller uppsikt över barnen under eftermiddagarna.

I Esbo finns det en eftisplats för alla svenskspråkiga som behöver det, berättar planeraren Mia Westerlund. Situationen är lika bra på svenskt håll i Helsingfors. Däremot är det cirka 700 finskspråkiga elever som blev utan eftisplats i Helsingfors.

4 000 eftisplatser

I Helsingfors gick man in för att prioritera de svenskspråkiga då staden bara har budgeterat för fyra tusen eftisplatser och det helt enkelt inte räcker till för alla.

De finskspråkiga barnen kan använda sig av servicen i lekparkerna, men där finns inte service på svenska, förklarar Leena Palve-Kaunisto, som är specialplanerar vid Helsingfors utbildningsverk.

I Helsingfors vill hela 80 procent av de svenskspråkiga hemmen ha eftisplats för eleverna i klass ett och två,
medan motsvarande siffra för finskspråkiga är 70 procent då man också räknar med de som vistas i lekparkerna under eftermiddagarna.

- För att alla intresserade skulle få en eftisplats skulle det behövas tusen platser till, bedömer Palve-Kaunisto.


(Av Christoffer Gröhn)

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen