Hoppa till huvudinnehåll

Eftispersonal i kläm

Bild: Yle matsal

Eftisledare i Svenskfinland är missnöjda med de allt för korta och icke fortlöpande arbetskontrakten, med kommunikationen mellan skolorna och eftermiddagsverksamheten, samt med oändamålsenliga verksamhetslokaler. Det visar en kartläggning av eftermiddagsverksamheten som Sydkustens landskapsförbund r.f. har gjort.

Monica Martens-Seppelin, som är utvecklingschef på Sydkustens landskapsförbund, säger att nya grunder om morgon- och eftermiddagsverksamheten i lagstiftningen nyss trätt i kraft, och de kommer att göra kommunikationen lättare mellan skolorna och eftermiddagsverksamheten. Den har varit besvärlig på grund av personalens tystnadsplikt.

- Där har man förtydliga också samarbetet mellan skola och eftis, säger Martens-Seppelin.

Av tradition har eftermiddagsverksamhet i Svenskfinland ordnats till stor del av den tredje sektorn. Idag ordnas i hela Finland 65% av eftermiddagsverksamheten av kommunen men i västra nyland är kommunens andel endast 25%. Församlingar och föreningar står för resten.

I Karis organiseras eftermiddagsverksamheten helt och hållet av den privata sektorn. Föreståndare Marika Sandholm på eftiset Byllan/Kupan, som sköts av föräldraföreningen Karis hem och skola, säger att eftiset har väldigt få av de problem som kartlagts av Sydkustens landskapsförening men att kommunikationen mellan eftiset och skolan har varit problematisk på grund av tystnadsplikten. Det här ändrar den nya lagen som tur på.

- Den ger möjlighet för eftispersonal att vara med i diskussionen kring barn, i synnerhet barn med speciella behov, säger Sandholm.

Även om det kanske kan vara lättare att kommunicera med skolorna om eftermiddagsverksamheten befinner sig i skolutrymmen tycker Sandholm bestämt att den skall vara någon annanstans, så eleven kan känna sig friare.

Vad gäller eftispersonalens missnöje med arbetskontrakt säger Sandholm att det inte egentligen finns på Byllan/Kupan men hon vet att det är ett allmänt problem på andra ställen i Västnyland.

- För många ser nog situationen ut så att arbetskontraktet upphör i maj och börjar igen i augusti, tyvärr, säger Sandholm.


(Av Malin Lindholm)

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland