Hoppa till huvudinnehåll

För få eftisplatser i Svenskfinland

Bild: Yle eftisvård

Det finns för få eftisplatser i Svenskfinland. Behovet ökar hela tiden men alla som vill kan inte erbjudas plats, säger utvecklingschef Monica Martens-Seppelin på Sydkustens landskapsförbund.

I Finland är det endast ettor, tvåor och barn med specialbehov som erbjuds eftisplats. Äldre barn kan gå i klubbar efter skolan, men det är långtifrån alla barn som får plats i någon klubb.

-Jämfört med övriga Norden ligger vi efter, säger Martens-Seppelin. I Sverige till exempel går många barn i eftis upp till fjärde klass.

Mamman och lokalpolitikern Corinna Tammenmaa i Kyrkslätt har två söner som har passerat eftisåldern.

-Barn i den åldern ägnar sig ofta åt att spela dataspel hela eftermiddagen. Det oroar mig, säger Tammenmaa. Hon önskar att kommunen skulle ställa upp och ordna mer klubbverksamhet för barn som passerat eftisåldern.

På Sydkustens landskapsförbund har man utrett eftissituationen i Svenskfinland särskilt ur personalens synvinkel. Korta arbetskontrakt, låg lön och många permitteringar är typiskt för branschen. Ändå trivs personalen.

-Man får hela tiden positiv feedback från barn och föräldrar, och dessutom upplevs yrket som fritt, förklarar Martens-Seppelin.

Det finns sammanlagt 243 eftisar i Svenskfinland. Största delen av dem upprätthålls av kommunen, församlingen eller Folkhälsan.


(Av Stina Sirén)

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes