Hoppa till huvudinnehåll

Lågt blodtryck (hypotoni)

läkare mäter blodtrycket på äldre patient
läkare mäter blodtrycket på äldre patient Bild: iStock/Goodluz blodtrycksmätning

Är ett lågt blodtryck illa för hjärtat? Kan man göra något för att höja det?

Läs hjärtläkarens svar:

Med hypotoni (lågt blodtryck) avses i allmänhet ett blodtryck som är under 90 mmHg systoliskt.

Vi skiljer mellan ett systoliskt tryck (det övre värdet), dvs. det trycket som uppstår då hjärta pumpar ut blod samt ett diastoliskt tryck (lägre värdet), dvs. det tryck till vilket trycket sjunker mellan (dia) två utpumpningar.

Låga diastoliska tryck är mycket vanliga i högre ålder, men har sällan en klinisk betydelse. Däremot kan låga systoliska tryck ge upp hov till en hel del besvär, främst i form av svindel - ”det svartnar för ögonen”. Ett lågt blodtryck kan också förorsaka trötthet och en känsla av svaghet.

Det finns tillstånd, t.ex. chock, när blodtrycket är farligt lågt, för hela organismen. Om vi bortser från de här extrema situationerna är hypotoni inte skadligt för hjärtat. Tvärtom är ett lågt blodtryck bra för kroppens artärer och för hjärtat.

Orsaker till lågt blodtryck

Vissa mediciner och vissa sjukdomar kan förorsaka lågt blodtryck:

T.ex. hjärtsvikt, diabetes, Parkinsons sjukdom och Addisons sjukdom (binjurebarksinsufficiens) kan förorsaka ett lågt blodtryck, liksom åderbråck, som minskar återflödet i benens vener.

En överdosering av diuretika eller blodtrycksmediciner kan vara orsak till ett lågt tryck, liksom mediciner som används för behandling av Parkinsons sjukdom.

Om ett alltför lågt blodtryck beror på en sjukdom eller på en överdos av mediciner ska den bakomliggande orsaken naturligtvis i mån av möjlighet åtgärdas.

Det finns många människor som spontant har ett lågt blodtryck och kliniskt sätt inte har några besvär av sitt låga tryck. Ofta finner man även att ett s.a.s. lågt blodtryck finns i familjekretsen.

Ett lågt blodtryck hos en symtomfri person skall inte åtgärdas.

Ortostatisk hypotoni

Om blodtrycket i stående ställning sjunker så mycket att det ger symptom så talar vi om ortostatisk hypotoni (lägesbetingat lågt blodtryck).

Blodtrycket sjunker hos alla människor - även hos personer med ett normalt blodtryck - när vi hastigt stiger upp, t.ex. ur sängen, och om sänkningen blir för stor får hjärnan inte tillräckligt med blod. Då kan det svartna för ögonen och gå runt i huvudet och i värsta fall kan man svimma eller falla omkull. Oftast korrigeras dock blodtrycksfallet väldigt fort genom att pulsen stiger och trycket därmed höjs.

Benägenheten för ortostatisk hypotoni ökar med stigande ålder. Oftast är det frågan om en funktionell störning, dvs. de mekanismer som reglerar trycknivån blir långsammare och korrigeringen av ett sänkt tryck sker inte tillräckligt snabbt. Den största faran med det låga blodtrycket är att man faller och slår sig.

Om man märker att det svartnar för ögonen när man stiger upp kan man hjälpa upp situationen genom att hastigt böja ner huvudet eller sätta sig.

Innan man stiger upp ur sängen kan man försöka sätta igång blodcirkulationen genom att röra på sig, t.ex. cykla en stund i luften med benen, och undvika att sätta sig upp hastigt.

Stödstrumpor, som helst tas på medan man ännu ligger i sängen, ökar det venösa återflödet och hindrar blodet från att samlas nere i benen.

Man kan även äta lite lakrits eller salmiak dagligen. Båda två höjer blodtrycket och i stora mängder kan de medföra t.o.m. ett högt blodtryck.

Mediciner

Om det låga blodtrycket är ett problem finns det ett antal mediciner, med vars hjälp trycket kan höjas:

Orstanorm förbättrar det venösa blodflödet tillbaka till hjärtat. När blodmängden i hjärtat ökar stiger också blodtrycket. Orstanorm är ett gammalt och beprövat läkemedel, som passar flertalet patienter. Medicinen har få biverkningar.

Effortil påverkar det sympatiska nervsystemet och ökar tonusen i blodkärlen. När kärlen drar ihop sig stiger blodtrycket.

Florinef påverkar saltbalansen i kroppen och håller kvar en del av det natrium som annars skulle försvinna. Natrium binder vatten och leder till att blodvolymen ökar och blodtrycket stiger.

Lakrits och salmiak har samma effekt som Florinef.

De medicinska råden på denna webbplats är riktgivande. Kontakta alltid hälsovården ifall du oroar dig för din hälsa.

Läs också

Webbdoktorn

Nyligen publicerat - Hälsa