Hoppa till huvudinnehåll

Tiitinen förnekar att Sorsa är på listan

Bild: Yle kalevi sorsa

Finland hade mycket omfattande kontakter med både Sovjetunionen och DDR från början av 1960-talet. Kontakterna gällde både stater, partier och organisationer, framgår det av Alpo Rusis verk Tiitisen lista (Tiitinens lista) som ges ut på Gummerus förlag.

Finland intresserade Östtyskland till den grad att det öppnades en underrättelsebyrå för Stasi i den östtyska beskickningen i Helsingfors i slutet av 1950-talet. Då muren föll utvidgades byrån till att omfatta nästan hela beskickningen.

Den östtyska hemliga säkerhetstjänsten, Stasi ville framförallt få uppgifter om Nato och USA. Stasi bedrev i Finland ett intimt samarbete med den sovjetiska underrättelsetjänsten KGB.
Omedveten kontakt

Stasi var intresserad av såväl politiker och militärer som också tjänstemän, fackaktiva, redaktörer, studerande och industrianställda. Vissa av Stasis kontakter verkade för Stasi utan att de själva visste om det men vissa andra var till och med avlönade av Stasi.

Boken Tiitisen lista reder ut vilka i Finland som hjälpte och aktivt stödde Sovjetunionen och dess allierade, Östtyskland. Rusi avslöjar också vem som var chef för den östtyska underrättelsebyrån.
Tiitinens lista:

På listan finns namn på 18 finländare som misstänks ha haft kontakter till den östtyska underrättelsetjänsten Stasi.

Listan har fått namn efter Seppo Tiitinen, som tidigare var chef för Skyddspolisen.

Listan finns inlåst hos Skyddspolisen. Högsta förvaltningsdomstolen har i flera repriser bestämt att den inte publiceras.

Sorsa med på listan?

Rusi citerar den tidigare avdelningschefen vid Skyddspolisen Juhani Väänänen som säger att den tidigare statsministern och socialdemokratiske veteranpolitikern, den framlidne Kalevi Sorsa fanns Tiitinens lista.

- Två veckor före sin död ville Väänänen berätta för mig att Kalevi Sorsas namn fanns på listan, sade Rusi då boken publicerades i dag.

Riksdagens generalsekreterare Seppo Tiitinen själv förnekar ändå att Sorsas namn finns på listan. Till Yle säger han att han nog skulle minnas om Sorsas namn hade funnits där.

På listan finns personer som misstänks ha haft kontakter till Stasi.

Ett problem i relationerna mellan Finland och Sovjetunionen var att Sovjetunionen ville bestämma om vilka som förmådde bedriva en politik som var i enlighet med Paasikivi-Kekkonen linjen. Bara en liten inre krets fick vetskap om detta och de stöddes politiskt och moraliskt av KGB.
Finlandisering

I boken utvärderas också i vilken grad umgänget med Sovjetunionen ledde till att Finland underkastade sig sovjetisk påtryckning, det vill säga finlandisering.

Rusi skriver i boken Tiitisen lista om Stasis verksamhet i Finland och finländares aktivitet inom östspionaget åren 1960-1989. Uppgifterna i boken baserar sig bland annat på uttalanden av tidigare Stasiofficerare, samtida bevismaterial och färska arkivfynd som gäller Stasis operationer i Finland.


(Av Stina Sirén)

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes