Hoppa till huvudinnehåll

Hertonäs genomgår stora förändringar

Bild: YLE/Mette Strauss hertonäs nytt bostadsområde

Området kring Hertonäs metrostation ska omvandlas till ett citykvarter. Den nuvarande metrostationen ska rivas och en ny metrostation och bussterminal kommer att byggas.

Ovanpå metrostationen kommer ett bostadshus att byggas, på liknande sätt som tidigare har förverkligats vid Kampens metrostation. Nya bostadshus kommer att byggas vid Skidåkarvägen och Skidbacksvägen. Bussarnas ankomstperrong förblir på samma ställe som tidigare och bussarna kommer att avgå från andra sidan av metrostationen.

I framtiden kommer Skidbacksvägen att fredas från biltrafik. Biltrafiken som kommer från västra Hertonäs kommer att ledas via parallellvägar till Österleden. Det här möjliggör en lugnare miljö vid själva metrostationen då trafiken markant kommer att minska. Dessutom betyder
minskad trafik att det blir tryggare för fotgängarna att röra sig.

(Av Jonas Blomqvist)

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen