Hoppa till huvudinnehåll

HS: Finland klart rasistiskt - mest inom Sannf

Bild: Yle samhället

Två tredjedelar av finländarna anser att det förekommer mycket eller ganska mycket rasism i det finländska samhället, enligt en mätning för Helsingin Sanomat.

I mätningen svarar 14 procent att de själva har mycket eller ganska mycket rasistiska åsikter. Bland dem som stöder Sannfinländarna är den här andelen över en fjärdedel.

Ungefär hälften av dem som uppger att de stöder Sannfinländarna håller med om påståendet att det finns vissa människoraser som inte passar i moderna samhällen. Överlag svarade 29 procent av de svarande så.

Var tredje finländare håller helt eller delvis med om att islam är ett hot mot västerländska värderingar och demokrati. Bland Sannfinländarna är denna siffra 58 procent.

En femtedel håller med om påståendet att en del folkslag är intelligentare än andra. Bland Sannfinländarna tycker drygt en tredjedel det.

Stödet för rasistiska påståenden i mätningen var överlag störst bland Sannfinländarnas anhängare och minst bland dem som stöder De gröna och Vänsterförbundet.

I undersökningen ställdes också frågor om vilka minoritetsgrupper de svarande tyckte mer eller mindre om.

Mest negativa var inställningarna till romer, somalier och till muslimer. Hela 37 procent svarade att de har en negativ eller ganska negativ inställning till romer.

De minoriteter som de svarande tyckte bäst om var samer, svenskar, britter, ester och kineser.

För undersökningen intervjuades 1001 personer. Enligt TNS Gallup som har gjort undersökningen är urvalet representativt för Finlands befolkning i åldern 15-79 år, med undantag för Åland.
(Av Patrick Holmström)

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes