Hoppa till huvudinnehåll

Värmekamera

Husvägg genom värmekamera

Gårdshuset tar reda på hur en värmekamera fungerar. Det bästa och synligaste resultatet får man då temperaturskillnaden är stor.
Mitt i smällkalla februari träffade vi Johan Sand, en byggare som är intresserad av ny teknik och husens kondition.

Johan Sand med kameraFönster i infrarött

...Funktionen...

Kameran fungerar som en vanlig kamera, men kan också omvandla information om temperaturskillnader så att det blir visuellt även för ett mänskligt öga. Med kamerans hjälp kan man ge olika temperaturområden olika färger. Då man placerar dessa två bilder, den vanliga bilden samt den färgade, ovanpå varandra kan man rätt tydligt se var i t.ex. ett hus det finns temperaturskillnader. Om man fotograferar ett hus från utsidan en kall dag så betyder ett varmt område ett värmeläckage.

Husvägg, normalHusvägg i infrarött

Samma resultat får man om man fotograferar en människa en vinterdag med knäppt och oknäppt jacka. Det syns tydligt på bilden var värmen läcker ut från kroppen.

Jackan fastJackan öppen

...Typiska läckage...

Det varierar självklart från hus till hus men ofta har man värmeläckage kring fönster och dörrar samt vid ytterhörn fast arbetet är väl utfört. Alltså, ett hus med få hörn ger en fördelaktig värmeekonomi. Kanske det bästa vore att bygga ett helt runt hus...

Om det av någon orsak saknas en del av isoleringen inne i byggnadens konstruktioner eller om isoleringen förlorat sin isoleringsförmåga av ålder eller fukt kan även det upptäckas med hjälp av en värmekamera.

Förutom värmeläckage kan man upptäcka andra områden eller komponenter som skiljer sig i temperatur från den omkringliggande luften. Med kamerans hjälp kan man till exempel registrera värmeslingor eller varma vattenrör som finns inne i en byggnadskonstruktion.

Hörnet är husets kallaste platsKameran visar hörnets kyla i infrarött

...Resultatet...

På basen av bilderna som tagits kan man göra en analys och skriva en rapport. I rapporten kan även ingå förslag till åtgärder. Rapporten kan användas som underlag inför en renovering.

Analys i datorn 1Analys i datorn 2

Johan och Johan på sparkstötting
(Expert: Johan Ångerman)

Nyligen publicerat - Bygga och bo