Hoppa till huvudinnehåll

Järvilehto överklagar

Jyrki Järvilehto.
Jyrki Järvilehto. Bild: YLE/Tove Virta västra nylands tingsrätt,Ekenäs

Den förra Formel 1-föraren Jyrki Järvilehto dömdes i dag till 2 år och 4 månader ovillkorligt fängelse i Västra Nylands tingsrätt.

Järvilehto, eller JJ Lehto, åtalades och dömdes för grovt dödsvållande, grovt äventyrande av trafiksäkerheten och fylleri i sjötrafik i samband med den våldsamma båtolyckan i Jomalvik kanal i Ekenäs i juni 2010. Åklagaren krävde fem års fängelse och att han skulle fängslas omedelbart efter domen.

Han häktades ändå inte genast och meddelade något senare via sin advokat att han tänker överklaga till hovrätten.

Den stora frågan i ärendet har varit vem som körde båten, Järvilehto själv eller hans vän som dog i olyckan. Rätten ansåg att det var Järvilehto som kört båten.

Han har hela tiden sagt att det inte var han som körde båten och försvaret ansåg under rättegången att de bevis som har kommit fram inte räckte för ett så strängt straff.

Järvilehtos skador visade att han kört

Rätten baserade sin dom färmst på den medicinska och tekniska bevisningen från flera vittnen.

Dödsoffrets skador jämfört med formen på båtens delar ansåg rätten att med stor sannolikhet visar på att han satt på passagerarplatsen i båtens vänstra sida.

Järvilehto hade skador som tytt på att han suttit på den högra sidan, vid ratten. Under rättegången sade Lauri Handolin, läkare vid jouren på Mejlans sjukhus som undersökte Järvilehto, att trafikoffer som suttit vid ratten ofta har liknande inre skador som de som Järvilehto hade. Också JJ Lehtos handledsskada var tecken på att han kan ha suttit vid ratten.

Minnesluckor inte trovärdiga

Rätten anser det inte heller särskilt trovärdigt att Järvilehto inte skulle minnas något från båtfärden, men poängterar att detta inte går att säga med säkerhet. Det här efter ett vittnesmål från överläkare Hannu Lauerma från det psykiatriska fängelset.

Försvaret ansåg att någon utomstående kan ha gjort något åt båten då den stått på en gård i Karis efter olyckan. Däremot litade rätten på vittnet som sade att båten parkerats på en låst gård och att det därför inte kan ha hänt något åt den. Försvarets åsikt om att det var bättre att köra med stor överhastighet genom den smala kanalen bet inte heller. I utlåtandet sägs att risken för olyckor är stor då man kör 16 gånger över den tillåtna hastigheten på 5 km/h och att det inte ger en högre säkerhet trots att båten går grundare med högre hastighet.

Offrets änka och Järvilehtos fru hade under rättegången olika åsikter om vem som kört, vad Järvilehto sagt och hur olyckskvällen gick till. De här vittnesmålen hade inte någon avgörande betydelse för domen.

Fem år längt straff är överdrivet

Åklagarens straffyrkan på 5 år ovillkorligt ansåg rätten ändå vara överdriven då handlingen inte var avsiktlig. Det finns inte orsak att förkorta straffet trots att vännen själv valt att åka med Järvilhto som varit berusad, inte heller för att Järvilehto själv skadats.

Trots att åklagaren yrkade på att Järvilehto direkt efter domen skulle häktas så ansåg rätten att det inte är aktuellt eftersom JJ Lehto inte straffats förut och för att han nu inte döms för ett avsiktigt brott.

Ersättningskraven från den dödes anhöriga sänktes också eftersom vännen åkt med Järvilehto frivilligt trots att han varit kraftigt berusad.

Rätten ansåg det bevisat att båtens hastighet var knappt 80 km/h vid olyckstillfället och att Järvilehto haft 2,53 promille alkohol i blodet.


(Av Tove Virta)

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland