Hoppa till huvudinnehåll

Finansminister Sauli Niinistö tycker inte att man behöver få gratis service

Finansminister Sauli Niinistö kom 1997 med förslag på hur kommunerna kunde förbättra sin ekonomi: höj hälsovårds- och socialavgifterna och börja ta betalt för t.ex. idrottsutövning och bokutlåning. Om man använder service bör man också betala för den.

I samband med en längre intervju angående statsbudgeten och föhållandet mellan statens ekonomi och kommunernas ekonomi diskuterade finansminister Sauli Niinistö också om hur kommunerna själva kunde få en bättre ekonomi.

Fastighetsskatten justerades och andra avgifter. Finansminister Sauli Niinistö menade att man kunde höja avgifter inom hälso- och socialvården. Men om man bör betala för att vara sjuk så varför inte betala för sådant man gör när man är fullständigt frisk också?

Sauli Niinistö tar först upp idrottsavgifterna. I hans hemkommun Salo är det alldeles för billigt att spela tennis t.ex. Men inte ens biblioteken behöver ju strängt taget vara gratis. Om man använder service bör man betala för den, tycker Niinistö.

Reaktionerna lät inte vänta på sig. Monica Borg-Sunabacka på biblioteket i Sunabacka är chockerad över ett sådant förslag. Att få låna böcker och söka information är väl varje medborgares grundrättighet. Och för fjärrlån och beställningar betalar kunderna redan. Också kulturminister Claes Andersson förkastar finansministerns förslag.

Arkivet

Mera från Arkivet och Elävä arkisto

Följ Elävä arkisto och Arkivet

Yle Arkivet är tillsammans med Elävä arkisto aktivt på sociala medier. Vi delar både svenskt och finskt innehåll på Facebook, Twitter och Instagram.