Hoppa till huvudinnehåll

Konstnärshemmet Lallukka skyddas

Konstnärshemmet Lallukka
Konstnärshemmet Lallukka Bild: Yle konstnärshemmet lallukka

Finlands första konstnärshem, Lallukka i Helsingfors, blir skyddat enligt lag. Byggnaden har hittills varit skyddad enligt stadsplanen, men den formen av skydd har inte gällt byggnadens ovanligt välbevararde interiör.

Konstnärshemmet Lallukka är beläget i Främre Tölö. Funkishuset ritades av arkitekt Gösta Juslén och stod klart år 1933. Det är en av de få bevarade byggnaderna som den tidigt bortgångne Juslén (1887-1939) ritat.

Konstnärshemmet var en donation av Juho och Maria Lallukka. Otaliga konstnärer har bott där under årens lopp: Målare som Tyko Sallinen och Venny Soldan-Brofeldt, skulptörer som Viktor Jansson och Aimo Tukiainen, tonsättare som Selim Palmgren och Erik Bergman, och skådespelare som Ritva Valkama och Heikki Kinnunen.
Enligt museimyndigheterna är det i synnerhet konstnärshemmets välbevarade interiör som gör byggnaden värd att skydda. Också efter skyddsbeslutet kan man i bostads- och ateljéutrymmena vidta sådana förändringar som krävs för den konstnärliga verksamheten. Men de bör anpassas noga, och den fasta inredningen får inte rubbas.
Skyddsbeslutet gjordes av Nylands NTM-central och ska fastställas av miljöministeriet. Initiativet till skyddet av byggnaden kom från stadsdelsföreningen Töölö-Seura - Sällskapet Tölö.

(Av Anna Savonius)

Läs också

Nyligen publicerat - Kultur och nöje