Hoppa till huvudinnehåll

Fler men färre svenskpråkiga i Storåbo

Bild: YLE/Nora Engström isbro

Ifall Åbo går samman med de finskspråkiga kranskommunerna ökar antalet svenskspråkiga i den nya staden. Samtidigt skulle det procentuella antalet svenskspråkiga i Åbo minska.

Ifall Åbo går samman med kranskommunerna Virmo, Nousis, Masko, Rusko, Nådendal, Reso, Lundo, S:t Karins, Pemar och Sagu så skulle staden ha 309355 invånare. Av dessa skulle 11820 vara svenskspråkiga, vilket är en ökning med 2421 svensktalande jämfört med vad det finns i Åbo idag. Andelen svenskspråkiga i den nya staden skulle vara 3,82 procent medan det nu bor 5,3 procent svenskspråkiga i Åbo.

Åbos stadsstyrelsemedlem Christel von Frenckell-Ramberg (sfp) tror att det i längden blir svårare för svenskspråkiga att påverka beslut i staden eftersom procentandelen svenskspråkiga minskar. Däremot så tror hon att de svenskspråkiga som idag bor i kranskommunerna skulle få bättre möjligheter till svenskspråkiga tjänster eftersom deras kommuner då skulle bli tvåspråkiga.

Enligt språklagen är en kommun tvåspråkig om minst åtta procent av kommunens invånare talar finska eller svenska eller att det bor minst 3000 personer från de båda språkgrupperna i kommunen.


(Av Annika Holmbom)

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland